PL EN


2018 | 2(54) | 31-39
Article title

Waluta przejścia (vehicle currency) jako istotna funkcja waluty międzynarodowej

Content
Title variants
EN
Vehicle currency as an important function of the international currency
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano problem wykorzystania walut międzynarodowych jako waluty przejścia (vehicle currency) ze szczególnym uwzględnieniem analizy czynników wspierających wzrost znaczenia tych walut w kontekście tej funkcji. Szczególny nacisk położono na analizę udziału najważniejszych walut międzynarodowego systemu monetarnego w transakcjach na rynku walutowym. Dominacja walut emitowanych przez największe gospodarki (Stany Zjednoczone, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Japonia) jako walut przejścia wynika bezpośrednio z ich roli jako walut międzynarodowych oraz ich znaczenia w transakcjach na rynkach walutowych. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w artykule to studia literatury światowej oraz analiza danych statystycznych. Podstawowymi źródłami danych statystycznych były publikacje BIS i EBC.
EN
The article presents the problem of using the international currency as a vehicle currency, with particular emphasis on the analysis of factors supporting the increase in importance of these currencies in the context of this function. Particular emphasis was placed on the analysis of the share of the most important currencies of the international monetary system in transactions on the foreign exchange market. The dominance of currencies issued by major economies (United States, Economic and Monetary Union in Europe, Japan) as transition currencies is directly attributable to their role as international currencies and their significance in FX transactions. The basic research methods used in the article are studies of world literature and statistical data analysis. The basic sources of statistical data were BIS and ECB publications.
Year
Issue
Pages
31-39
Physical description
Dates
published
2018-12-14
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
References
 • BIS: Central Bank Survey of foreign exchange and derivatives market activity 1998: May 1999.
 • BIS: Triennial Central Bank Survey 2010: September 2010.
 • BIS: Triennial Central Bank Survey 2016: September 2016.
 • Chinn, M., Frankel, J.: Will the euro eventually surpass the dollar as leading international reserve currency, NBER Working Paper 11510: July 2005.
 • Detken C., Hartmann P.: The euro and international capital markets, ECB Working Paper No. 19: April 2000.
 • Devereux M. B., Shi S.: Vehicle Currency, University of Toronto Department of Economics, Working Paper 315: April 25, 2008.
 • ECB: Review of the international role of the euro, Frankfurt: 2001.
 • ECB: The international role of the euro, Frankfurt: June 2018.
 • Eichengreen B., Mathieson D.: The currency composition of foreign exchange reserves: retrospect and prospect, IMF Working Paper 00131: July 2000.
 • Galati G., Wooldridge P.: The euro as a reserve currency: a challenge to the pre-eminence of the US dollar? BIS Working Papers No. 218: October 2006.
 • Goldberg L. S., Tille C.: Vehicle currecy use in interntional trade, NBER Working Paper 11127: February 2005.
 • Goldberg L. S., Tille C.: The international role of the dollar and trade balance adjustment, Occasional Paper 71, Group of Thirty, Washington:2006.
 • Goldberg L.S., Tille C.: Micro, macro, and strategic forces in international trade invoicing, Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 405: November 2009.
 • Hartmann P.: Currency competition and foreign exchange market – the Dollar, the Yen and the Euro, Cambridge University Press, Cambridge:1998.
 • Hartmann P.: Trimetrics: The Euro in the New Order of International Currencies, EURO nr 46: February 1999.
 • Kamps A.: The euro as invoicing currency in international trade, EBC Working Paper No 665: August 2006.
 • Kannan P.: On the welfare benefits if an international currency, IMF Working Paper 0749: March 2007.
 • Kenen P.B.: The role of the dollar as a international currency, Occasional Papers 13, Group of Thirty, New York: 1983.
 • Kiyotaki N., Wright R.: On money as a medium of exchange, Journal of Political Economy No. 97: August 1989.
 • Kowalewski P.: Euro a Międzynarodowy System Walutowy, Twigger, Warszawa :2001.
 • Krugman R.P., Obstfeld M.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa: 1998.
 • Ligthart J.E., Werner S.E., Has the euro affected the choice of invoicing currency? Discussion Paper No. 2010-48, Tilburg University: May 2010.
 • Lim E.G.: The euro’s challenge to the dollar: different views from economists and evidence from COFER and other data, IMF Working Paper 06153: June 2006.
 • McKinnon R.I.: Money in international exchange: the convertible currency system, Oxford University Press, Oxford:1979.
 • Mishkin, F.S.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa: 2002.
 • Mundell R.A.: What the euro means for the dollar and the international monetary system, Atlantic Economic Journal, Vol. 206, No. 3: September 1998.
 • Mundschenk S., Collignon S.: Raw Material Quotation: Pricing in Euro or keeping the US dollar ? EURO nr 46: February 1999.
 • Oręziak L.: Główne waluty międzynarodowe, Bankowe abc Nr 76, Bank i Kredyt: wrzesień 2001.
 • Papaioannou E., Portes R., Siourounis G.: Optimal currency shares in international reserves. The impact of the euro and the prospects for the dollar, Working Paper No. 694, ECB: November 2006.
 • Pszczółka, I.: Współczesne waluty międzynarodowe, Cedewu, Warszawa: 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2657-3245
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bf22d047-1005-4c51-a6c5-542523beded5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.