Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3(69) | 52-55

Article title

Badanie cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi

Content

Title variants

EN
Analysis of Apartament Prices in Łódź

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę analizy kształtowania się cen na wtórnym rynku mieszkań w Łodzi. Badaniu poddany został rozkład cen, wpływające na niego cechy nieruchomości, kierunek oraz siła oddziaływania poszczególnych cech. Cechy mieszkań uwzględnione w badaniu to: lokalizacja, powierzchnia użytkowa, liczba pokoi, występowanie w mieszkaniu wydzielonych kuchni, łazienki i ubikacji. Badanie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza poświęcona jest oddziaływaniu lokalizacji (rozpatrywanej jest pod względem dzielnic) na ceny. Druga przedstawia model przyczynowo-skutkowy ukazujący zależność między wielkością ceny mieszkania a wymienionymi wyżej cechami. Kluczowe jest, w tym przypadku, potwierdzenie wpływu danej cechy na kształtowanie się cen.
EN
The article is an attempt of analysis of apartament prices in Łódź. A subject of the study is prices decomposition, features of apartments influencing it, direction and strenght of influence of particular features. The features of apartments included in the study are: location, area, number of rooms, incidence of kitchen, bathroom and toilet . The study is divided into two parts. The first part is related to the affection of location (in question of districts) on prices. The second presents a cause-effect model showing the relation between the price of an apartament and features specified above. The most important thing in this case is the confirmation of influence of spcified feature on prices decomposition.

Year

Issue

Pages

52-55

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

  • Doktorantka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

References

  • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 2005
  • Welfe W., Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1231-8841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf22d36e-3896-4c2a-ab6e-715a613fe355
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.