Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 (803) | 57-65

Article title

Kanały i kierunki komunikacji w relacjach pomiędzy konsultantkami a kierownictwem. Studium przypadku firmy MLM

Title variants

EN
Channels and directions of communication between consultants and management in a multi-level marketing company

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi studium przypadku firmy kosmetycznej działającej wedle modelu marketingu wielopoziomowego. Jedynymi dystrybutorami jej produktów są formalnie niezależne, nie zatrudnione w firmie konsultantki, sprzedające towary klientkom. Konsultantki stanowią kluczowy zasób organizacji i w dużej mierze od efektywnej komunikacji kierownictwa z nimi zależy realizacja celów biznesowych przedsiębiorstwa. Jednocześnie, takie aspekty jak luźny związek sprzedawczyń z firmą, i rozproszenie terytorialne, stawiają pewne ograniczenia w zakresie przebiegu procesów komunikacji. Celem artykułu jest dokonanie opisu formalnych i nieformalnych kanałów oraz kierunków komunikacji pomiędzy konsultantkami a kierownictwem organizacji.
EN
The article is based on a case study of a multi-level marketing cosmetic company. The only distributors of its products are independent consultants, not formally employed by the company. Their activity is dedicated to selling the products directly to the clients. The consultants are a key asset of the organization and the communication between them and the management influences the accomplishment of company’s goals. At the same time, such aspects as the sellers’ formal independence and territorial disintegration, can limit the communication processes. The aim of the article is to describe formal and informal channels as well as the directions of communication between the management and the consultants.

Contributors

  • mgr socjologii Dominika Orzelska, doktorantka w Instytucie Socjologii UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf2a75eb-ec21-49a1-998d-2058f4632b13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.