Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(26) | 145-157

Article title

Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy jako forma komunikacji środowiskowej

Content

Title variants

EN
The Wrocław Meetings of Librarians as a form of community communication

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konferencje bibliotekarskie w Polsce są platformą wymiany doświadczeń dotyczących realizacji podstawowych zadań instytucji bibliotecznych oraz miejscem wymiany spostrzeżeń na temat wpływu zmieniającej się rzeczywistości prawnej i technologicznej na funkcjonowanie bibliotek. Tematyka konferencji każdorazowo uwzględnia szerokie spektrum działalności bibliotecznej, często odzwierciedlając aktualne zmiany ustawodawcze lub wdrażane nowe rozwiązania techniczne. Innowacyjne rozwiązania możliwe do wprowadzenia, propozycje zmian i usprawnień procedur bibliotecznych częściej stanowią przedmiot prekonferencji. W niniejszym artykule dokonano podsumowania cyklu konferencji pn. Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, organizowanych na Politechnice Wrocławskiej od 2007 r., pierwotnie przez Bibliotekę Główną i Ośrodek Informacji Naukowo -Technicznej, a następnie przez Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, w którego skład wchodzą Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.
EN
Conferences of librarians held in Poland constitute a platform for the exchange of experiences associated with the realization of the fundamental task of library-based institutions and they also furnish opportunities for the exchange of observations about the influence of the changing legal and technological reality upon libraries. The theme of the conference, which each time takes into account a wide range of library-based activities, frequently reflects the current legislative changes or the new technical solutions which are implemented. More frequently, innovative solutions which may be implemented, the suggestions of changes and improvement of library-based procedures constitute the subject of pre-conferences. The text recapitulates the series of conferences known as the Wrocław Meetings of Librarians, organised at the Wrocław University of Science and Technology since 2007, initially by the Main Library and the Centre of Scientific and Technical Information, and then by the Centre of Scientific and Technical Knowledge and Information, of which the Libraries of the Wrocław University of Science and Technology constitute an integral part.

Year

Issue

Pages

145-157

Physical description

Contributors

 • Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechnika Wrocławska

References

 • Dudziak, U., Ziółek, M. (2014). Wstęp. W: D. Dudziak, M. Ziółek (red.), IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (s. 13–14). Pobrane z: http://www. dbc.wroc.pl/publication/27267 (5.06.2017).
 • Erlandsson, A. (2011). Czytelnik zagubiony w e-dżungli – z doświadczeń szwedzkiego użytkownika e-biblioteki. W: H. Szarski, D. Dudziak (red.), III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (s. 245–250). Pobrane z: http:// www.dbc.wroc.pl/publication/13731 (5.06.2017).
 • Gajda, J. (2011). Wydawnictwo w bibliotece – biblioteka cyfrowa w wydawnictwie? Ośrodek do spraw wydawnictw i biblioteki cyfrowej Politechniki Lubelskiej. W: H. Szarski, D. Dudziak (red.), III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (s. 127–135). Pobrane z: http://www.dbc.wroc.pl/publication/13731 (5.06.2017).
 • Grześkowiak-Stepowicz, J. (2011). Badanie wykorzystania e-booków na brytyjskich uczelniach – wnioski końcowe projektu realizowanego przez JISC Collections. W: H. Szarski, D. Dudziak (red.), III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (s. 225–244). Pobrane z: http://www.dbc.wroc.pl/publication/13731 (5.06.2017).
 • Komperda, A., Urbańczyk, B. (2011). Aleph w bibliotece Politechniki Wrocławskiej – nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego. W: H. Szarski, D. Dudziak (red.), III Wrocławskie spotkania bibliotekarzy (s. 81–94). Pobrane z: http://www.dbc.wroc.pl/publication/13731 (5.06.2017).
 • Kulczycki, E. (2012). Teoretyzowanie komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 • Kuziela, M. (2008). Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych jako forum bezpośredniej wymiany informacji. W: H. Szarski, M. Kuziela (red.), Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, (s. 231–242). Pobrane z: http://www.dbc.wroc.pl/publication/2172 (5.06.2017).
 • Kuziela, M., Bejnar, Ł. (2013). IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy: Wrocław – PWr, 19–21 VI 2013 r. Forum Bibliotek Medycznych (6/2), 550–560. Pobrane z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Bibliotek_Medycznych/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2013-t6-n2_(12)/Forum_ Bibliotek_Medycznych-r2013-t6-n2_(12)-s550-560/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2013-t6-n2_(12)-s550-560.pdf (5.06.2017).
 • Leśniewski, J. (2014). Znak towarowy jako narzędzie tworzenia wizerunku wybranych wydawnictw i bibliotek. W: D. Dudziak, M. Ziółek (red.), IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (s. 327–337). Pobrane z: http:// www.dbc.wroc.pl/publication/27267 (5.06.2017).
 • Matysiak, D. (2014). Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W: D. Dudziak, M. Ziółek (red.), IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (s. 209–221). Pobrane z: http://www.dbc.wroc.pl/publication/27267 (5.06.2017).
 • Michalski, J., Kuziela, M., Statkiewicz, I. (2011). DMEP po pięciu latach na przykładzie polskich partnerów. W: H. Szarski, D. Dudziak (red.), III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. (s. 261–271). Pobrane z: http://www.dbc. wroc.pl/publication/13731 (5.06.2017).
 • Piotrowska, E. (2016). V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, Wrocław, 15–16 września 2016. BiE, Elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, (10), 1–4. Pobrane z: http://www.bg.up. krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/viewFile/166/166 (5.06.2017).
 • Rola bibliotek uczelnianych – V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. Pobrane z: http://bgpw.blog.pl/2016/10/03/rola-bibliotek-uczelnianych-v-wroclawskie- spotkania-bibliotekarzy/ (30.04.2017).
 • Rozkosz, E.A. (2016). Raport z badań użytkowników Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej. Pobrane z: https://figshare.com/ articles/Raport_z_bada_u_ytkownik_w_Modu_u_Sprawozdawczego_Polskiej_Bibliografii_Naukowej/4233851/1 (30.04.2017).
 • Sójkowska, I., Barańska-Malinowska, B. (2014). Kreowanie wizerunku biblioteki w środowisku akademickim. Zanim pójdziemy dalej… W: D. Dudziak, M. Ziółek (red.), IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (s. 339–355). Pobrane z: http://www.dbc.wroc.pl/publication/27267 (5.06.2017).
 • Szarski, H. (2008). Wstęp. W: H. Szarski, M. Kuziela (red.), Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych (s. 7–8). Pobrane z: http://www.dbc. wroc.pl/publication/2172 (5.06.2017).
 • Szewczyk-Kłos, D., Wierzbicka, D. (2009). Pierwsza polska platforma książek elektronicznych w wersji dla bibliotek: opis i ocena po roku funkcjonowania. W: II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Pobrane z: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat20/szewczyk.php (5.06.2017).
 • Wojciechowska, M. (2010). Jakość obsługi użytkownika biblioteki jako element koncepcji marketingowej. W: H.Szarski, D. Dudziak (red.), II Wrocławskie
 • Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych (s. 221–234). Pobrane z: http://www. dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=4051&from=FBC (5.06.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf2de4a9-296d-4238-9838-2643830884af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.