Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 401-413

Article title

Wybrane zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego – studium przypadku

Authors

Content

Title variants

EN
Chosen issues concerning the restructuring of a state company: Case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Dla badaczy zjawisk socjologicznych interesujący wydaje się aspekt ewolucji postaw pracowniczych stanowiący przykład przemian świadomościowych społeczeństwa. Umożliwia on odkrywanie skomplikowanych struktur przemian na poziomie makro i porównywanie ich z postawami jednostek, w wyniku których przez lata transformacji ustrojowej ukształtowaniu uległa nowa jakość życia społecznego. W związku z nowymi postawami dającymi się zdefiniować i wskazać w naszym życiu szczególnie ciekawe wydaje się badanie przemian życia społecznego i porównanie ich z działaniami jednostek. Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób działania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa wpływały na postawy zatrudnionych.
EN
The aspect of evolution of workers’ attitude being an example of society awareness transformation, seems to be interesting for the researchers of sociological phenomena. It makes it possible to discover complex structures of changes on the „macro” level and to compare them with attitude of individuals, which influenced formation of a new quality of social life, within years of system transformation. In connection with new attitudes which are definable it is especially interesting to research transformations of social life and to compare them with activities of individuals. The aim of the article is to present how the activities in connection with a company restructuration influence the attitudes of employees.

Year

Issue

Pages

401-413

Physical description

Dates

published
2009-09

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

References

 • Babiński G. 1980. Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Skrypty Uczelniane nr 340. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. ISSN 0239-6017.
 • Ciołczyk Z., Iwasieczko J., Śliwiński A., Zebzda S. 2002. Nowa Sarzyna. Proces zmiany kultury organizacyjnej dużego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego. Studium przypadku: Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna, lata 1981-2001. Maszynopis.
 • Kida J., Śliwa-Balawajder M. 1994. Jesteśmy jedną rodziną. "Informator Gospodarczy", Nowa Sarzyna.
 • Knieć K. 2001. Niepospolita firma. (Wywiad z dyr. Juliuszem Chorzępą). "Zagroda" nr 4.
 • Kozyra E. 1998. Formy organizacyjne spółek wyodrębnionych z Zakładów Chemicznych "Organika Sarzyna" P.P. w Nowej Sarzynie. Maszynopis.
 • Lisiecki J. 1997. Gra z regułami. "Super Nowości" 12-14 grudnia.
 • Mental Z., Kurcaba I. 2004. Historia rozwoju produkcji nienasyconych żywic poliestrowych w ZCh "Organika Sarzyna" SA. "Polimery" nr 11/12.
 • Oleksyn T., Sztanderska U. 1993. Konsekwencje zachowań przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1992 dla tworzenia popytu na pracę. Studia i Materiały z. 13 (386). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISSN 0239-9458.
 • Oppenheim A.N. 1996. Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Rychard A., Fedorowicz M. 1993. Społeczeństwo w transformacji: Ekspertyzy i studia. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. ISBN 83-8519-472-X.
 • Siwak S. 2003. Zagrożenia istnieją, ale możemy je wyeliminować. (Wywiad z Anną Hintz, Głównym Inspektorem Pracy). "Nowiny" 29 maja.
 • Sołtys B. 1998. Z wielką pompą. "Sztafeta".
 • Sowa K. 1993. Przyszłość Polski. Studia nad transformacją polskiej gospodarki. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • Stelmach L. 2003. Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna SA. Folder informacyjny. Nowa Sarzyna.
 • Sztumski J. 1999. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Śląsk. ISBN 83-7164-144-3.
 • Urbanek K. 1999. Lider ekologii. "Nowiny" 4 sierpnia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf37f797-79d9-4c1d-af0c-946a22dadf37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.