Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 40 | 2 | 175-189

Article title

Status Żydów w cesarstwie chrześcijańskim według księgi XVI Kodeksu Teodozjusza - cz. I

Content

Title variants

EN
The Status of the Jews in the Christian Empire according to book 16 of the Theodosian Code: Part One

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę i treść XVI Księgi Kodeksu Teodozjusza oraz politykę religijną późnego cesarstwa wobec innowierców, aby na tym tle dokonać analizy statusu żydów. W dalszej części autor analizuje przywileje, jakimi cieszyli się wyznawcy judaizmu w Imperium IV wieku, czyli przywileje dla przełożonych i członków wspólnot oraz prawnej ochrony synagog i kultu judaistycznego.
EN
The article presents a general characteristics and content of Book 16 of the Theodosian Code and the religious policy of the late Empire against the dissenters, in order to analyze the status of Jews. In the subsequent part, the author analyzes the privileges enjoyed by the followers of Judaism in the 4th century Empire, that is, privileges for superiors and members of communities as well as the legal protection of synagogues and Judaic worship.

Year

Volume

40

Issue

2

Pages

175-189

Physical description

Dates

printed
2019-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Codicis Theodosiani Liber Sextus Decimus, Kodeks Teodozjusza Księga Szesnasta (CTh), tłum. Agnieszka Caba, oprac. Monika Ożóg i Monika Wójcik. 2014. Seria: „Synody i Kolekcje Praw”, t. 7. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Archi, Gian Gualberto. 1976. Teodosio II e la sua codificazione. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
 • Baccari, Maria Pia. 1991. Communione e cittadinanza (a proposito della posizione giuridica di eretici, apostati, giudei e pagani secondi i Codici di Teodosio II e Giustiniano I). Studia et Documenta Historae et Iuris, 57, 264-286.
 • Baccari, Maria Pia. 1996. Cittadini popoli e communione nella legislazione dei secoli IV-VI. Torino 1996.
 • Ciecieląg, Jerzy. 2008. Powstanie Barkochby 132-135 po Chr. Zabrze: Inforteditions.
 • Errington, Michael. 1997. Christian Accounts of the Religious Legislation of Theodosius I. Klio, 79, 398-443.
 • Ferrari dalle Spade, Georfio. 1945. Privilegi degli Ebrei nell”Impero romano cristiano. Münchener Beiträge zur Papyrusforschung, 35, 114-115.
 • Flusser, David. 2009. Judaism of the Second Temple Period, t. 1-2. Grand Rapids: Fortress.
 • Fowden, Garth. 1978. Bishops and Temples in the Eastern Roma Empire AD 320-435. Journal of Theological Studies, 39, 53-78.
 • Giovanni de, Lucio. 1980. Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI. Napoli: Tempi Moderni.
 • Honoré, Theodor. 1986. The Making of the Theodosian Code. Zeitschrift für Religionsgeschichte, 103, 133-222.
 • Ilski, Kazimierz i Wojciech Maciejewski. 1996. Technika redagowania Kodeksu Teodozjusza na tle ustawodawstwa antynestoriańskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 48(1-2), 31-45.
 • Klein, Micheal. 1995. Distruzione dei templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale. W: Atti dell’Academia Romanistica Costantiniana X, 127-152. Napoli: Gaza.
 • Marini Avonzo de, Franca. 1984. Codice Teodosiano e Concilio di Efeso. W: Atti dell’Academia Romanistica Costantiniana V, 105-122. Rimini: Maggioli.
 • Plessis, Paul John. 2009. The Structure of the Theodosian Code. W: Droit, religion et société dans le Code Théodosienm, red. Jean Jacques Aubert i Philippe Blanhard, 3-17. Genève: Université de Neuchâtel.
 • Rabello, Martin. 1980. The Legal Condition of the Jews in the Roman Empire. W: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 876-878. Berlin-New York: De Gruyter.
 • Salzman, Michele Robert. 1987. „Superstitio” in Codex Theodosianus and the Persecution of Pagans. Vigiliae Christianae, 41, 172-188.
 • Sirks, Adrian J. Boudewijn. 2007. The Theodosian Code. A Study. Friedrichshof: Ėditions Tortuga.
 • Stachura, Michał. 2014. Wstęp. w: Kodeks Teodozjusza. Księga Szesnasta, oprac. Monika Ożóg i Monika Wójcik, XI-XXXVIII. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Volterra, Edoardo. 1981. Intorno alla formazione del Codice Teodosiano. Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano, 83, 109-145.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf3ed0a1-e821-4cf7-8831-a93e9f1f0beb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.