Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 5-26

Article title

Od akwawity do Amatora – wódka w polskiej kulturze. Rekonesans badawczy

Content

Title variants

EN
From aquavitae to Amator [Lover] – vodka in polish culture

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is about vodka that is studied from a philological perspective (cultural, literary, linguistic). The methodology used in the text is a combination of the microhistory and the object-turn. Authors present important issues connected to the culture of producing and consuming this alcoholic beverage (in the past and nowadays) and the forms of its presence in polish literature (i.e. in memoirs, poetry, novels). Significant part of the article is the linguistic research: from the names of specific kinds of vodka and colloquial variants of lexeme vodka to characteristic for the latest Polish language numerous proper names.

Year

Issue

Pages

5-26

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Bieńkowska D., Cybulski M., Umińska-Tytoń E., Słownik dwudziestowiecznej Łodzi, Łódź 2007.
 • Bockenheim K., Przy polskim stole, Wrocław 2003.
 • Derrida J., Farmakon, przeł. K. Matuszewski, [w:] idem, Pismo filozofii, wyb. i przedm. B. Banasiak, Kraków 1992.
 • Domańska E., Historia antropologiczna. Mikrohistoria (posłowie), [w:] N. Z. Davies, Powrót Martina Guerre’a, przeł. P. Szulgit, Poznań 2011.
 • Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 2005.
 • Dunin A., Wykład teoretyczno-praktyczny sztuki wyrabiania i pędzenia spirytusu, robienia wódek i likierów, Warszawa 1820.
 • Forbes R. J., A Short History of the Art of Distillation: From the Beginnings Up to the Death of Cellier Blumenthal, Leiden 1970.
 • Gately I., Kulturowa historia alkoholu, przeł. A. Kunicka, Warszawa 2011.
 • Głowacki J., Bida musi pofolgować, czyli na Szlaku Hańby, rozm. przepr. P. Smoleński, http://niniwa22.cba.pl/glowacki_szlak_hanby_wywiad.htm.
 • Godlewski G., Bachus w kontuszu. Z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej, Ciechanów 1989.
 • Gołębiewski Ł., Wódka, Warszawa 2014.
 • Harman G., Traktat o przedmiotach, przeł. M. Rychter, Warszawa 2013.
 • Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, http://literat.ug.edu.pl/xxx/kitowic/025.htm.
 • Klim A., Seks, sztuka i alkohol. Życie towarzyskie lat 60., Warszawa 2013.
 • Klonowic S., Roxolania, [w:] J. Tuwim, Polski słownik pijacki i antologia bachiczna, Warszawa 1991.
 • Koncewicz J., Praktyczny wykład sztuki gorzelniczej, Warszawa 1841.
 • Koper S., Alkohol i muzy. Wódka w życiu polskich artystów, Warszawa 2013.
 • Kotowski W., Biała logika (Literaccy klasycy alkoholizmu), Ciechanów 1984.
 • Kuchowicz Z., Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.
 • Kuchowicz Z., Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI-XVIII wieku, Warszawa 1993.
 • Łepkowski T., Słownik historii Polski, Warszawa 1973.
 • Łuc I., Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, Katowice 2010.
 • Medick H., Mikrohistoria, [w:] Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, red. W. Schulze, przeł. A. Kopacki, Warszawa 1996.
 • Miłosz C., Wyznanie, [w:] idem, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 920.
 • Noch J., Dlaczego pisarz musi pić?, http://natemat.pl/69243,dlaczego-pisarze-pijaalkohol-to-czesc-teatru-ktory-odgrywaja-w-zyciu.
 • Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Warszawa 2013.
 • Pijany jak Polak, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pijany_jak_Polak.
 • Platon, Fajdros, [w:] idem, Dialogi, przeł. W. Witwicki, wyb. A. Lam, Warszawa 2007. W oryginalnym języku: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plat.+Phaedrus+274e&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0173.
 • Potański J., [O, wódko zdradliwa], [w:] G. Godlewski, Bachus w kontuszu. Z dziejów motywu alkoholu w literaturze polskiej, Ciechanów 1989.
 • Potański J., Wodka albo Gorzałka, [w:] J. Tuwim, Polski słownik pijacki i antologia bachiczna, Warszawa 1991.
 • Różewicz T., ***(dlaczego poeci piją wódkę), [w:] idem, Zawsze fragment – recycling, Wrocław 1999.
 • Rutkowski M., Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu, „Onomastica” 2003, t. XLVIII, s. 239-254.
 • Sańczuk A., Wódka – królowa Polski i słowiański dopalacz, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17170939,Wodka_krolowa_Polski_i_slowianski_dopalacz.html#BoxSlotIMT.
 • Skawiński J., Polszczyzna potoczna w funkcji interdialektu, „Język a Kultura” 1992, t. 5: Potoczność w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, F. Nieckula, Wrocław 1992, s. 81-96.
 • Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa-Poznań, 1997.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, źródło: http://doroszewski.pwn.pl/.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński i W. Niedźwiedzki, https://archive.org/stream/sownikjzykapolsk07.
 • Miejski słownik slangu i mowy potocznej, http://www.miejski.pl/.
 • Szaszkiewicz M., Słownik gwary więziennej, [w:] Tajemnica grypserki, cz. II, Kraków 1997.
 • Świetlicki M., 38 piosenka o wódce, [w:] idem, Wiersze, Kraków 2011, s. 367.
 • Świetlicki M., Trzynaście, Kraków 2007.
 • The Pharmakos Ritual: Testimonia, collected by Todd M. Compton as background for Victim of the Muses: Poet as Scapegoat, Warrior and Hero in Greco-Roman and Indo-European Myth And History, Washington DC: Center for Hellenic Studies 2006, http://toddmcompton.com/pharmakos.htm.
 • Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2009.
 • Toussaint-Samat M., Historia naturalna i moralna jedzenia, przeł. A. B. Matusiak, M. Ochab, Warszawa 2002.
 • Tuwim J., Polski słownik pijacki i antologia bachiczna, Warszawa 1991.
 • Wesoły M., Platona „Fajdros”: zła i dobra erotyka, zła i dobra retoryka, potępienie pisma, Kolokwia Platońskie „Fajdros”, „Lectiones & Acroases Philosophicae”2013, t. VI, z. 2, s. 29-55.
 • Walczewski O., O sarmackich biesiadach słów kilka, http://przezhistorie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25:o-sarmackich-biesiadach-sow-kilka&catid=12:xvi-xviii-w&Itemid=38#sdfootnote43sym.
 • Witkiewicz S. I., Narkotyki, Warszawa 2015.
 • Zboralski M., Nomen omen, czyli jak nazwać firmę i produkt, Warszawa 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf439c59-75bc-4f37-8959-97ea621eaa02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.