Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 |

Article title

Sytuacja rodzinna dziecka wobec migracji zarobkowej rodzica/rodziców. Sprawozdanie z badań

Content

Title variants

EN
The family situation of the child facing the migration of the parent/parents. Research report

Languages of publication

Abstracts

PL
Migracje zarobkowe stanowią nieodłączny element współczesnego świata. Otwarcie granic i rynków pracy spowodowało wzrastający dynamizm poszukiwań lepszego życia, nastawionego często na konsumpcję. Niestety, wyjazd rodzica/rodziców za granicę w poszukiwaniu pracy stwarza daleko idące konsekwencje dla funkcjonowania rodziny. Występuje rozluźnienie więzi emocjonalnych, a często rozkład rodziny. Celem niniejszego opracowania było zatem określenie, na ile migracja zarobkowa rodzica/rodziców wpływa na sytuację rodzinną dziecka w wieku gimnazjalnym. Badania zostały przeprowadzone od lutego do maja 2012 r., wśród 612 gimnazjalistów województwa pomorskiego.
EN
Labour migrations are an integral part of the modern world. The opening of borders and labour markets resulted in increasing dynamism of searching for a better life, often aimed at consumption. Migration of parent/parents abroad in search of work creates far-reaching consequences for the functioning of the family. There is the loosening of emotional bonds, and often-family breakdown. Thus, the objective of this study was to determine to what extent the migration of the parent/parents affects the family situation of the child in middle school. The study was conducted from February to May 2012, among 612 middle school students from Pomeranian province.

Year

Issue

11

Physical description

Contributors

  • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
  • Akademia Pomorska w Słupsku

References

  • Boćwińska-Kiluk B., Bielecka E., Migracja a psychospołeczny rozwój dziec-ka, „Pedagogika Społeczna” 2008, nr 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf4a1404-188d-4581-934e-f1e9b31cc804
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.