Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 485 | 69-78

Article title

Wpływ unijnej polityki spójności na proces decentralizacji zarządzania funduszami pomocowymi w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest udowodnienie tezy, że prowadzona w Polsce unijna polityka spójności wywiera wpływ na proces decentralizacji zarządzania funduszami pomocowymi. Polska po wstąpieniu do UE rozpoczęła realizację polityki spójności i uzyskała prawo do korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Przyznane z budżetu ogólnego UE fundusze są wykorzystywane w Polsce na programy krajowe i regionalne. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2007–2013 przeznaczono w Polsce na programy regionalne 24,7% ogółu funduszy przyznanych na politykę spójności, zaś w latach 2014–2020 samorządy będą mogły wykorzystać 40,7% tych funduszy. Na podstawie przytoczonych danych można stwierdzić, że od 2007 roku postępuje w Polsce proces decentralizacji zarządzania unijnymi funduszami polityki spójności. W jego konsekwencji następuje nie tylko zwiększenie samodzielności regionów w zakresie wyznaczania priorytetów rozwojowych, lecz także zwiększenie ich odpowiedzialności za prowadzoną politykę rozwoju.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf51180c-51d5-4bde-9bc0-85bc9e7ab90c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.