Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 231-243

Article title

Jak zapraszać do rozwoju? O trudnościach w stosowaniu ewaluacji dialogicznej w polskich szkołach

Content

Title variants

EN
How to invite to development? On the difficulties of applying dialogical evaluation in Polish schools

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prowadzone obowiązkowo od 2009 roku ewaluacje zewnętrzne i wewnętrzne w szkołach budzą wiele kontrowersji. Toczą się spory teoretyków i praktyków o koncepcje, metodologie, jakość badań, ich wykonawców, przydatność. Czy i jaka ewaluacja edukacyjna jest możliwa dzisiaj? W artykule przedstawiono dylematy związane z wykorzystaniem koncepcji ewaluacji dialogicznej w oświacie. Skoncentrowano się na wybranych barierach dotyczących prowadzenia ewaluacji zewnętrznej przez nadzór pedagogiczny, ocenie jej przydatności do rozwoju szkoły, trudnościach ulokowanych w samej koncepcji ewaluacji dialogicznej w kontekście kulturowym oraz czynnikach związanych z rynkiem edukacyjnym.

Year

Issue

1

Pages

231-243

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

 • Ciężka B. (2015). Cztery generacje ewaluacji a koncepcja metodologiczna ewaluacji w nadzorze pedagogicznym. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Czerniawska B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Dorczak R. (2011). Reforma systemu nadzoru pedagogicznego a kultura organizacyjna szkół. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dorczak R. (2012). Znaczenie kultury organizacyjnej szkoły w procesie wprowadzania systemu ewaluacji oświaty. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Guba E.G., Lincoln Y.S. (1989). Fourth Generation Evaluation. London: Sage.
 • Jaskuła S. (2011). Ewaluacja versus akredytacja – dwa światy w jednej przestrzeni. W: B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy. Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Grupa TOMAMI.
 • Jaskuła S. (2012). Ewaluacja rozwojowa jako wyzwanie współczesnego systemu edukacji. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, nr 3 (19), 251-260.
 • Jaskuła S. (2013). Pedagogika ewaluacji, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4(64), 45-54.
 • Jaskuła S., Korporowicz L. (2014). Odrębność i współgranie. Polskie relacje diagnostyki i ewaluacji edukacyjnej. Ruch Pedagogiczny, 2, 27-38.
 • Kluz Ł., Wlazło S. (2015). Czy ewaluacja zewnętrzna jest impulsem do zmiany w szkołach? W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kołodziejczyk J. (2013). Beetween Evaluation and Assessment – the Concept of External Evaluation at Polish Schools, Proceedings of ICERI2013 Conference 18th-20th November 2013, Seville, 4088-4095.
 • Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk J. (2015). Wizytatorzy o swojej pracy w kontekście ich nowej roli zawodowej W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kołodziejczyk J. (2015). Marketing Communication as an Element of Public Communication at Schools. Athens Journal of Business and Economics; Vol.1, Issue 3, July 2015, 209-220.
 • Korporowicz L. (2010). Interakcyjna misja ewaluacji. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Korporowicz L. (2011). Zmienne losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacja i konfuzją. W: B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy. Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Grupa TOMAMI.
 • Korporowicz L. (2011). Ewaluacja jako animacja. W kierunku ewaluacji piątej generacji. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kozański Z. (2015). Promowanie wartości edukacji czy promowanie oferty szkoły? Pomiędzy rynkiem edukacyjnym, “rozliczalnością” szkół a rozwojem edukacji. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Maciejewska M. (2014). Badania ewaluacyjne w edukacji i ich konteksty w akademickim kształceniu nauczycieli i pedagogów. Opuscula Sociologica nr 4[10] 2014, 31-43.
 • Mazurkiewicz G., Berdzik J. (2010). System ewaluacji oświaty: model i procedura ewaluacji zewnętrznej. W: G. Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mazurkiewicz G. (2012). Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym: zasady i wartości. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być jeszcze lepszym. Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mazurkiewicz G. (2011). Reforma nadzoru pedagogicznego jako projekt cywilizacyjny. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Michalak J.M. (2007). Istota i modele przywództwa szkolnego. W: J.M. Michalak (red.), Przywództwo w szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Mizerek H. (2016). Ewaluacja edukacyjna w Polsce. Trajektorie, perspektywy i dylematy rozwoju. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ nr 1(33)/2016, 1-16.
 • Mizerek H. (2012). Efektywna autoewalaucja w szkole – jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić? W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mizerek. H. (2010). Dyskretny urok ewaluacji. W: G. Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mizerek H. (2011). Tam, gdzie kończą się zaklęcia, a zaczyna ewaluacja. W: B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy. Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Grupa TOMAMI.
 • Mizerek H. (dok. elektr.). Ewaluacja dialogiczna. W: H. Mizerek (red.), Słownik pojęć Systemu Ewaluacji Oświaty, http://www.npseo.pl/action/dictionary/make/view/item/60/ (odczyt 30.09.2016)
 • Mizerek H. (dok. elektr.). Ewaluacja wewnętrzna. W: H. Mizerek (red.), Słownik pojęć Systemu Ewaluacji Oświaty, http://www.npseo.pl/action/dictionary/make/view/item/45/ (odczyt 30.09.2016)
 • Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkół oraz placówek (dok. elektr.). http://www.npseo.pl/data/documents/4/313/313.pdf (odczyt – 2.09.2016)
 • Patton M.Q. (2011). Developmental Evaluation. Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use. New York-London: The Guilford Press.
 • Potulicka E. (2005). Wolny rynek edukacyjny a zagrożenia dla demokracji. W: A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Simons H. (1997). Samoewaluacja szkoły. W: H. Mizerek (red.), Ewaluacja w szkole, Wybór tekstów. Olsztyn: Wydawnictwo MG.
 • Szcześniak J. (2015). Rodzice partnerami szkoły – raport po ewaluacji w praktyce szkolnej. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ten, kto nie stosuje mechanizmów ewaluacji, nie dostrzeże prostych rozwiązań. Głosy w dyskusji w Collegium Maius (2013). Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. Animacja życia publicznego. Analizy i rekomendacje 4(11)/2013, 16-17.
 • Udzik B. (2013). Raport z ewaluacji zewnętrznej jako komunikat. W: B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z róż nych perspektyw badawczych. Gniezno-Kraków: Grupa TOMAMI.
 • Udzik B. (2014). Dyskurs edukacyjny wpisany w komunikowanie ewaluacji (wokół zagadnień pragmatyczno-lingwistycznych). Ruch Pedagogiczny 2/2014, 135-145.
 • Wasilewska O., Rybińska A., Muzyk A. (2014). Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Wlazło S. (2016). Jak organizować w szkole proces ewaluacji wewnętrznej? Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ 1(33)/2016, 27-34.
 • Worek B. (2013). Uspołecznienie ewaluacji czy rytualizacja badań ewaluacyjnych. Refleksje o wykorzystaniu ewaluacji w społecznościach lokalnych. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Animacja życia publicznego. Analizy i rekomendacje 4(11)/2013,12-15.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf55fa2c-ec58-4425-b2e6-898b58e73b86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.