PL EN


2014 | 41 | 3(480) ROZWÓJ ZAWODOWY W PROCESIE PRACY | 12-17
Article title

Kształcenie w miejscu pracy. Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się

Selected contents from this journal
Title variants
EN
EDUCATION IN THE PLACE OF EMPLOYMENT. ORIENTATION PUT ON THE DEVELOPMENT AND THE LEARNING
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje określenia pracy (dotąd obecne i nowe) oraz kształcenia w miejscu pracy. Przy tym wskazano na różnorodne formy kształcenia w miejscu pracy: formalne, pozaformalne i nieformalne. Tekst koncentruje się na ukazaniu specyfiki kształcenia w miejscu pracy oraz roli uczenia się w miejscu pracy w rozwoju zawodowym człowieka, utożsamianym często z rozwojem kapitału ludzkiego. Artykuł ukazuje czynniki determinujące orientację nastawioną na rozwój i uczenie się osób pracujących. Opisuje także walory kształcenia w miejscu pracy.
EN
The article introduces the definitions of job (existing and new) and of educate in the place of employment. In the article indentifies various forms educate in the place of employment: formal learning, non-formal learning and informal learning. The article focuses on presenting the specific features educate in the place of employment and a potential role of educate in the place of employment in of vocational development of man, identification with of development human capital. The article presents factors determined orientation put on the development and the learning. This paper attempts to analyse the values of educate in the place of employment.
Keywords
Year
Volume
41
Pages
12-17
Physical description
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bf641b6b-8288-4f7f-9fe2-d7be9d8e9810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.