Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 16 | 3-4(61-62) | 69-71

Article title

PYTANIE DO KUBAŃSKICH SOCJALISTÓW

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Warto zadać sobie pytanie, co zdaniem inte-lektualnych i politycznych elit kubańskich kryje się pod terminem socjalizm. Jeśli mamy na myśli system sprawowania władzy – socjalizm oznacza lojalność obywateli wobec przywódców i określo-nej spuścizny politycznej. Z ideologicznego pun-ktu widzenia bycie socjalistą oznacza wiarę w "wyższość" tego systemu, zwłaszcza w zakresie sprawiedliwości społecznej, nad konkurencyjnymi ideologiami - kapitalizmem i demokracją. Konstytucja kubańska z 1992 roku, z po-prawkami z 2002 r., stanowi, że "socjalizm jest nieodwołalny", ale nigdzie nie definiuje tego poję-cia. Biorąc pod uwagę strukturę konstytucyjną ustroju, można sądzić, że socjalizm oznacza sys-tem monopartyjny, gospodarkę centralnie stero-waną oraz ideologię marksistowsko-leninowsko-martiańską. Ale te cechy ustroju też nie wyczerpu-ją znaczenia terminu, jako że, z teoretycznego punktu widzenia, można by nazwać socjalistami również i tych, którzy akceptują, w niewielkim za-kresie, prywatyzację gospodarki czy też tych, któ-rzy wyznają inny rodzaj marksizmu niż ten nieja-sno zdefiniowany w konstytucji. Ze wszech miar konieczne staje się zatem staranne zdefiniowanie pojęcia socjalizmu.

Keywords

Year

Volume

16

Issue

Pages

69-71

Physical description

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf65b020-1df0-4973-89a1-2bb57bf6d722
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.