Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 9 | 297-315

Article title

Szczecińskie miejsca straceń na tle obiektów jurysdykcji karnej w Europie Środkowej. Próba lokalizacji wybranych obiektów z XIII–XIX wieku

Content

Title variants

EN
Szczecin places of execution against the background of criminal jurisdiction devices in Central Europe. An attempt to locate selected objects from the 13th–19th centuries

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The process of incorporation of cities in Pomerania on the German law started in the 13th century was the beginning of a number of transformations in the already existing legal and economic structures. Changed, among others, was the penal code, which established new forms of penalties and new places of their execution. The number of places of execution depended mainly on features of a given city, i.e. its size, economic and political position etc. For both prestigious and functional reasons Szczecin had more than one place of execution. Remarks on Szczecin Gallows Hill are to be found as early as in the 14th-century city book. The first information dates from 1 March 1311. The place of execution was situated in Górny Wik, to the south of Brama Passawska (Passau Gate). Szczecin’s Gallows Hill ceased to function as a place of execution in the 18th century. Probably the last city gallows was located at the junction of Kreckower Strasse and Falkenwalder Strasse in the 19th century. Because of Szczecin’s importance, it also had a pillory in the market square. There is a document from the period between 1592–1598, which refers to the construction of the pillory. The first drawing of it was made around 1600. At least since the end of the 16th century, Szczecin’s pillory was situated in the Rynek Warzywny (Vegetable Market, Kraut Market). There are, however, some suggestions that this object was supposedly moved there from its previous location, which could have been Rynek Węglowy (Coal Market, Kohl Markt). Concluding the study on Szczecin’s places of execution, a certain place of execution, mentioned only once in the literature, must not be overlooked. We are dealing here with the execution of Sidonia von Borcke. The noblewoman was beheaded and then her body was burned on 19 August 1620 in front of the Brama Młyńska (Mill Gate). Scattered pieces of source information on Szczecin’s places of execution cannot fully contribute to their full description. There is no doubt that in the future action should be undertaken in order to determine their exact location. The goal is to deepen the understanding of the workings of the medieval city and the everyday life of its inhabitants. Places of execution, in addition to regulations or legal documents are one of main sources of information on the jurisdiction question in a given city.

Year

Volume

9

Pages

297-315

Physical description

Dates

published
2013

References

 • Barran F.R. 1989. Städte – Atlas: Pommern, Leer-Rautenberg, Stettin, 114–115.
 • Białecki T., Turek-Kwiatkowska L. 1991. Szczecin stary i nowy: (encyklopedyczny zarys dziejów historycznych dzielnic i osiedli oraz obiektów fizjograficznych miasta), Szczecin.
 • Bresch J., Buśko C. 2001. Badania na Placu Sądowym (Wykop nr IX), [w:] Rynek wrocławski w świetle badań archeologicznych, cz. 1, red. C. Buśko, Wratislavia Antiqua, t. 3, Wrocław.
 • Boehmer F. 1903. Geschichte der Stadt Stargard i. Pomm. Bd. 1: Geschichte der Stadt im Mittelalter.
 • Brzustowicz B.W. 1999. W krainie Choszczna. Legendy i podania do dziejów Choszczna i okolic, Choszczno–Gorzów Wielkopolski.
 • Borcke W.D. v o n. 2002. Sidonia von Borcke. Die Hexe aus dem Kloster Marienfliess 1548–1620, Schwerin 2002.
 • Chludziński A. 1999. Nazewnictwo Białogardu, [w:] Białogard 1299–1999. Studia z dziejów miasta, red. B. Polak, Koszalin–Białogard.
 • Drabina J. 1998. Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV wieku, Wrocław.
 • Frankel M. 1993. Szczecin i Pomorze Zachodnie w dziełach kartograficznych, dokumentach i pieczęciach. Wystawa archiwalna w ramach obchodów 750. rocznicy nadania praw miejskich Szczecinowi, red. M. Frankel, Szczecin.
 • Grabarczyk T. 2008. Na gardle karanie. Kara śmierci w średniowiecznej Polsce, Warszawa.
 • Gwiazdowska E. 2001 Widoki Szczecina. Źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 1945 roku, Szczecin.
 • Haas A. 1912. Pommersche Sagen, Berlin.
 • Hayn F. 1930. Das Stadtbild von Greifenhagen, Stettin.
 • Hering H. 1843. Beiträte zur Topographie Stettins in ältere Zeit, Stettin.
 • Kantzow T. 2005. Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku (Księga 1 i 2), t. 2, oprac. T. Białecki, E. Rymar, Szczecin.
 • Kaczmarczyk Z. 1945. Kolonizacja niemiecka na wschód od Odry, Poznań.
 • Kote H., Rollos P. 1947. Alten Stettin, 1625 Stettin, ok. 1:85 000, [w:] Przestrzenny rozwój Szczecina w dziełach kartograficznych XVII–XX wieku. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie.
 • Łysiak W. 2000. Folklorystyczny wizerunek ziemi białogardzkiej, [w:] Białogard przez wieki, red. A. Wirski, Koszalin.
 • Maisel W. 1982. Archeologia prawna Polski, Warszawa–Poznań.
 • Nahmer Th., HochstetterA. 1947. Plan von Stettin und Umgegend 1873, Stettin, 1:10 000, [w:] Przestrzenny rozwój Szczecina w dziełach kartograficznych XVII–XX wieku. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie.
 • Piskorski J.M. 1987. Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku, Warszawa–Poznań.
 • Putek J. 1985. Mroki średniowiecza. Obyczaje, przesądy, fanatyzm, okrucieństwa i ucisk społeczny w Polsce, Warszawa.
 • Radacki Z. 1976. Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa.
 • Sielaff E. 1935. Pommersche Sagen, Leipzig.
 • Spuhrmann R. 1924(ca). Geschichte der Stadt Cammin i. Pommern und des Camminer Domkapitels, Cammin I Pom.
 • Tessmar, Donnenberg H., Hochstetter A. 1947. Stettin und Umgegend, ok. 1874 – 1875, Stettin, 1:25 000, [w:] Przestrzenny rozwój Szczecina w dziełach kartograficznych XVII–XX wieku. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie.
 • Trzciński M. 2002. Miecz katowski, pręgierz, szubienica. Zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII–XVIII wiek), Wrocław.
 • Wachowiak B. 1985. Szczecin w okresie przewagi państwa feudalnego, [w:] Dzieje Szczecina, t. 2, red. G. Labuda, Warszawa–Poznań 1985.
 • Wehrmann M. 1921. Das älteste Stettiner Stadtbuch (1305–1352), Stettin.
 • Wrzesiński S. 2006. Krwawa profesja. Rzecz o katach i ich ofiarach, Kraków.
 • Wrzesiński S. 2009. Pomniki bólu i śmierci. Zabytki dawnego prawa na ziemiach polskich, Zakrzewo.

Notes

Studia i Materiały

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-5236

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf663509-1acb-4ef9-9a3e-4b8b39df7e13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.