Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(21) | 14

Article title

SANKCJE WOBEC FEDERACJI ROSYJSKIEJ A BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

Content

Title variants

EN
SANCTIONS AGAINST THE RUSSIAN FEDERATION AND THE SECURITY OF POLAND

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The author discusses the evolution of European and American contacts with Russia after the annexation of Crimea and destabilization of Ukraine. The paper presents the problems of international sanctions, which constitute the most important instrument for influencing the counties that violate international law and threaten international security. The credibility and practicality of sanctions is discussed, based on restrictions imposed on Russia. The author outlines the probable impact of sanctions on the security of Poland.

Contributors

 • AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

References

 • 1. Centrum Badania Opinii Społecznej, Konflikt ukraiński i wojna handlowa z Rosją, Warszawa 2014, nr 119/2014.
 • 2. Ćwiek-Karpowicz Jarosław (red.), Sankcje i Rosja, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015.
 • 3. Elak Leszek, The „Suwalki Gap” – NATO’s Fragile Hot Spot, Zeszyty Naukowe ASzWoj, Warszawa 2017.
 • 4. Encyklopedia Wojskowa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2007.
 • 5. Gebert Konstanty, Shooting in the Dark? EU Sanctions Policies, European Council on Foreign Relations, styczeń 2013.
 • 6. Kmieciński Jerzy, Stępień-Kuczyńska Alicja, Dialog europejski Zachód- Wschód Kultura-Polityka-Społeczeństwa, Toruń 2007.
 • 7. Lorenz Wojciech, Piotrowski Marcin Andrzej, Nowa inicjatywa Obamy szansą na wzmocnienie Polski i regionu, „Biuletyn PISM”, nr 74 (1186), 6 czerwca 2014.
 • 8. Pietrasiak Małgorzata (red.), Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, Piotrków Trybunalski 2013.
 • 9. Rocznik Strategiczny 2015/16, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.
 • 10.Ryszka Joanna, Praktyka stosowania sankcji międzynarodowych w ramach ONZ, Kwartalnik Prawa Publicznego 5/3, 2005.
 • 1. http://geopolityka.net.
 • 2. http://transporteuropejski.pl. 3. http://wneiz.pl.
 • 4. http://msz.gov.pl.
 • 5. http://wiadomości.onet.pl. 6. http://consilium.europa.eu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
ISSN 2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf67d6cf-02b5-4080-854c-bc838ddad410
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.