Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 22 | 13-22

Article title

Świętożyzna - domniemana żona Świętopełka I

Authors

Content

Title variants

EN
Świętożyzna - presumed wife of Świętopełk I

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
One of the most secretive persons in early medieval Slavia is Świętożyzna. Because her name appears in gospel book of Cividale beside the name of Moravian prince, she is considered to be his wife She is also identified with anonymous bohemian princes, whose wedding conduct was attacked by Franks in 872. Author of this paper tries to connect references of Świętożyzna and find approximate place of her origin including political contacts between Great Moravia and Bohemia in second half of IX century.

Year

Volume

22

Pages

13-22

Physical description

Contributors

 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

References

 • Annales Bohemiæ, [w:] FRB, t. 2, ed. Emler J., Praha 1874.
 • Annales Fuldenes a. 896, [w:] MGH SS rer. Germ., t. 7, ed. Kurze F., Hannoverae 1891.
 • Annales Gradicenses et Opatovicenses,[w:] FRB, t. 2, ed. Emler J., Praha 1874.
 • Annales Pragenses, [w:] FRB, t. 2, ed. Emler J., Praha 1874.
 • Cosmæ Pragensis, Chronica Boemorum, [w:] MGH SS rer. Germ. N.S., t. 2, Berolini 1923.
 • Evangeliarum de Cividale, [w:] Magnæ Moraviæ Fontes Historici, t. 3, Brno 1969.
 • Ioannis Aventini Annales Boiorum, [w:] Magnæ Moraviæ Fontes Historici, t. 1, Pragæ – Brunæ 1966.
 • Konstantyn Porfirogeneta, De administrando imperio, [w:] Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka, z. 3, Pisarze z V – X wieku, Warszawa 1995, „Prace Slawistyczne” 103.
 • Legenda Chrystiani, Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius, cap. I, [w:] FRB, t. 1, ed.Truhlář J., Praha 1873.
 • Liber confreternitatum vetustior, [w:] MGH Necr., t. 2, Berolini 1904.
 • Reginonis abbatus Prümensis Chronicon, [w:] MGH SS, t. 1, ed.NPertz G.H., Hannoveræ 1826.
 • Thietmari Mersebungensis episcopi Chronicon, [w:] MGH SS rer. Germ. N.S., ed. Holtzmann R., t. 9, Berolini 1935.
 • Barciak A., Chrystianizacja Czech w obrządku łacińskim, [w:] Chrystianizacja Polski południowej. Materiały sesji naukowej odbytej 29 czerwca 1993 roku, Kraków 1994, „Rola Krakowa w dziejach narodu”, red. Małecki J.M. nr 13.
 • Chrzanowski W., Świętopełk I Wielki. Król wielkomorawski (ok. 944-894†), Kraków 2008.
 • Gieysztor A., Ewangeliarz z Cividale, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t.1, cz.2, red. Kowalenko W., Labuda G., Lehr-Spławiński T., Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
 • Havlík L. E., Kronika o Velké Moravě, wyd. 3, Brno 2013.
 • Havlík L. E., Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů, Brno 1994.
 • Havlík L. E., Velká Morava a středoevropští Slované, Praha 1964.
 • Kuźmiuk – Ciekanowska A., Święty i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana, Kraków 2007.
 • Labuda G., Czesi, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t.1, red. Kowalenko W., Labuda G., Lehr-Spławiński T., Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.
 • Labuda G., Studia nad początkami państwa Polskiego, t. 2, wyd. 2, Wodzisław-Śląski 2012.
 • Labuda G., Spitygniew, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 5, red. Labuda G., Stieber Z., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Leciejewicz L., Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, wyd. 2, Wodzisław Śląski 2012.
 • Lehr-Spławiński T., Działalność Konstantyna i Metodego a Słowaczyzna, „Rocznik Slawistyczny” 16/1948 z. 1.
 • Łowmiański H., Plemiona, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 4, red. Labuda G. , Stieber Z., Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
 • Łowmiański H., Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. 4, Warszawa 1970.
 • Novak V., Latinska paleografia, Beograd 1954.
 • Paner A., Przemyślidzi. Od Borzywoja I do Przemysła II Otokara. Ludzie i wydarzenia w latach 872-1278, Gdańsk 2008.
 • Panic I., Ostatnie lata Wielkich Moraw, Katowice 2000, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 1847.
 • Polek K., Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi, Kraków 1994, „Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”, nr 183.
 • Sławski F., Ewangeliarz z Cividale, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t.1, cz.2, red. Kowalenko W., Labuda G., Lehr-Spławiński T., Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
 • Szczepkowka-Naliwajek K., Relikwiarze średniowiecznej Europy od IV do początku XVI wieku, Warszawa 1996.
 • Swoboda W., Świętożyzna, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t.5, red. Labuda G. , Stieber Z., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Třeštík D., Počátky Přemyslovců, Praha 1981.
 • Třeštík D., Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie, Czesi i Europa Środkowa w latach 791-871, tłum. Kaczmarska E.H., Warszawa 2009.
 • Wędzki A., Kodeks z Cividale, [w:] Mały słownik kultury dawnych Słowian, red. Leciejewicz L., Warszawa 1990.
 • Wędzki A., Levý Hradec, [w:] Mały słownik kultury dawnych Słowian, red. Leciejewicz L., wyd. 3, Warszawa 1990.
 • Wędzki A., Pszowianie, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 4, red Labuda G., Stieber Z., Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.
 • Váňa Z., Świat dawnych Słowian, tłum. Kroh A., Warszawa 1985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf687f1c-f650-47fa-ad13-abd05b22ff36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.