Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | 11 | 205–212

Article title

Sootnošenie kategorij mesta i prostranstva u A. Platonova

Content

Title variants

EN
THE MUTUAL RELATIONSHIP OF THE CATEGORIES OF PLACE AND SPACE IN THE WRITINGS OF A. PLATONOV

Languages of publication

RU

Abstracts

PL
Charakterystyczne dla Płatonowa wahania między konkretnością a abstrakcyjnością autorka opisuje na przykładzie słowa mesto ‘miejsce’, które należy do słów często przez autora używanych (np. w powieści Czewengur pojawia się 187 razy). O ile Newtonowskie pojęcie ‘przestrzeni’ (także obecne u Płatonowa) ciąży semantycznie ku bezgraniczności i pustce, o tyle ‘miejsce’ jest zawsze ograniczone i konkretne i jest ściśle związane z rzeczami, obiektami. Związek miejsc i rzeczy jest ujmowany jako na tyle ścisły, że ich nazwy mogą być używane wymiennie. Język Płatonowa potwierdza też zauważoną przez Arystotelesa zależność między miejscem, przedmiotem i ruchem. Człowiek u Płatonowa jest sytuowany nie w abstrakcyjnej przestrzeni, lecz w skonkretyzowanych miejscach.
EN
Vacillations between the concrete and the abstract, typical of Platonov, are described on the basis of the word mesto ‘place’, a common word in Iris writings, e. g. in the novel Chevenghur it. occurs 187 times. If the Newtonian idea of ‘space’, also present in Platonov’s works, drifts semantically towards unboundedness and void, ‘place’ is always bounded, concrete and rather tightly linked with objects or things. The relationship between places and things is so close that their names may be used interchangeably. Furthermore, Platonov’s use of language confirms the relationship between a particular place, an object and the movement of the latter. A human being is situated in concrete places rather than in abstract space.

Year

Volume

11

Pages

205–212

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf6cd2cc-6bc0-4689-b55f-e5a301408ae4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.