Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 129–134

Article title

Świat w oczach nowego filozofa

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
World in the eyes of a new philosopher

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor analizuje jedną z najbardziej znanych książek Petera Sloterdijka – Kryształowy pałac. Zwraca uwagę, że myśl Sloterdijka sytuuje się w nurcie filozofii antyakademickiej. Z tej perspektywy niemiecki intelektualista bada konsekwencje procesu globalizacji. Ponadto Kryształowy pałac dokumentuje lewicowe zaangażowanie w rozwiązywanie kluczowych zagadnień nowoczesności. Zdaniem autora szkicu, rozpoznania filozofa mają też znaczenie dla opisu kultury i literatury pogranicza.
EN
The author analyzes one of the most well-known books of Peter Sloterdijk, Kryształowy pałac (In the World Interior of Capital: Towards a Philosophical Theory of Globalization). He notes that Sloterdijk is representing non-academic philosophy. From this perspective the German intellectual is examining consequences of the process of globalization. Additionally, the book documents leftist engagement to solving key questions of modernity. According to the author of the article, interpretations provided by the philosopher are also important for the description of the culture and literature of the borderland.

Year

Issue

1

Pages

129–134

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Szczeciński

References

  • Falkiewicz Andrzej, Istnienie i metafora, Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2001. Łebkowska Anna, Między teoriami a fikcją literacką, Universitas, Kraków 2001. Łebkowska Anna, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2008. Płuciennik Jarosław, Literatura, głupcze!, Universitas, Kraków 2009. Sloterdijk Peter, Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, przeł. Borys Cymbrowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011. Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353-8694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf711dea-2b5b-4e7b-a212-efa62d5edc5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.