Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 22 | 2(83) | 84-89

Article title

Prawne i etyczne aspekty badań na ludzkich embrionach

Title variants

EN
Legal and ethical aspects of research on human embryos

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poruszona została problematyka prawnych i etycznych aspektów badań na ludzkich embrionach. Rozważania dotyczą określenia statusu prawnego ludzkiego embrionu oraz badań na zarodkowych komórkach macierzystych. Wskazane zostały również zagrożenia wynikające z szybkiego postępu biomedycyny oraz związana z tym potrzeba wprowadzenia stosownych regulacji prawnych, pozwalających na zapewnienie odpowiedniej ochrony istocie ludzkiej na etapie embrionalnym.
EN
The article discusses issues of legal and ethical aspects of research on human embryos. The considerations concern the determination of the legal status of human embryo and research on embryonic stem cells. Dangers resulting from the rapid progress of biomedicine, and related need to introduce appropriate legal regulations, that allow for adequate protection of a human being at the embryonic stage, were also indicated.

Year

Volume

22

Issue

Pages

84-89

Physical description

Dates

published
2019-07

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, 01-938 Warszawa, Poland

References

 • Gałązka M., Problemy prawnej ochrony embrionów nadliczbowych, [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa 2010.
 • Grzymkowska M., Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009.
 • Halliday S.W., A Comparative Approach to the Regulation of Human Embryonic Stem Cell Research in Europe, „Medical Law Review” 2004, No. 12.
 • Hartman J., Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2012.
 • Jabłońska J., Zasady konstytucyjne w projekcie ustawy bioetycznej (ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw), [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek, M. Królikowski, Warszawa 2010.
 • Jasudowicz T., Czepek J., Kapelańska-Pręgowska J., Międzynarodowe standardy bioetyczne: dokumenty i orzecznictwo, Warszawa 2014.
 • Kapelańska-Pręgowska J., Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, Warszawa 2011.
 • Kondratiewa-Bryzik J., Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.
 • Sikora A., Status i ochrona praw ludzkiego embrionu w dokumentach Rady Europy, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2001, t. 11.
 • Stanek J., Patentowanie genów ludzkich, Warszawa 2016.
 • Stix G., Właściciele naszych genów, „Świat Nauki” 2006, nr 6.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf753956-1ae3-4d90-9848-5c41275e96a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.