Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 490 | 231-238

Article title

Kreatywne miasto podstawą rozwoju

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Koncepcja kreatywnego miasta opisuje zespół miejski, w którym różnego rodzaju działalność twórcza jest integralną częścią funkcjonowania gospodarczego i społecznego miasta. Obszar funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Postawiono tezę, że kreatywne miasto będzie katalizatorem rozwoju obszaru funkcjonalnego. Celem artykułu jest scharakteryzowanie kreatywnego miasta, które przyczynia się do rozwoju obszaru funkcjonalnego. Wykorzystując metodę bezwzorcową, wyliczono wskaźnik syntetyczny, który posłużył do dokonania klasyfikacji pod względem rozwoju jednostek tworzących Kielecki Obszar Funkcjonalny i potwierdził pozycję Kielc.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf76a71f-fcc9-456b-8fbe-3dba5586feb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.