Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 7 | 81-91

Article title

Włoscy towiańczycy a kształtowanie się chrześcijańskiej demokracji w Italii przed 1939 rokiem

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author of the paper The Italian Towianists and the Rise of the Christian Democracy in Italy before 1939 focuses on the religious activity of two Italian followers of Andrzej Towiański – Tancredi Canonico and Attilio Begey. Sokołowski points out that Lega Demo-cratica Nazionale created in 1906 and Lega Democratica Cristiana Italiana (after 1913) – the organizations which attracted the Italian Towianists – were the answer to the voice of the pope Leo XIII expressed in encyclicals Quod Apostolici muneris (1878) and Rerum novarum (1891). Because of the fact that Canonico and Begey perceived towianism not only as religious but also political structure which supported ecumenism, the lower classes, a collectivity of social life and the coexistence with the Catholic Church, we can call it a Christian demo-cracy nucleus or Christian democracy avant la lettre.

Keywords

Year

Volume

7

Pages

81-91

Physical description

oryginalny artykuł naukowy

Dates

published
2009-12-01

Contributors

 • Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

References

 • A. Begey, André Towiański et Israël. Actes et documents (1842-1864). Rome 1912
 • A. Begey, Vita e pensiero di Andrea Towiański (1799-1878). Milano 1918
 • F. Rawita Gawroński, Andrzej Towiański i Jan Andrzej Ram. Kartka z historyi mistycy-zmu religijnego w Polsce, w pierwszej połowie XIX wieku. Lwów 1911
 • M. Bersano Begey, La sua vita 1843-1928. W: idem, Attilio Begey. Memorie raccolte. Torino 1938
 • M. Bersano Begey, Włochy i Polska w okresie Risorgimento: pokłosie towianizmu. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978
 • T. Canonico, Andrzej Towiański, [tłum. K. Baykowski]. Turyn 1897
 • T. Canonico, Note intime. Abozzo postumo. Città di Castello 1910
 • T. Canonico, Kwestya religijna i Włochy. Kraków 1880
 • M.P. Fogarty, Christian Democracy in Western Europe. Notre Dame 1953
 • Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, red. J. Skwara. Warszawa 1981
 • M. Janion, Mickiewicz – nowożytny myśliciel religijny. W: idem, Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000
 • P. Łyżwa, The Origins of Christian Democracy in Italy. W: Christian Democracy in the modern world, red. K. Krzywicka, E. Olszewski. Lublin 2000
 • K. Rutkowski: Dlaczego Mickiewicz heretykiem był? W: Nasze pojedynki o romantyzm, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk. Warszawa 1995
 • P. Semenenko, Towiański et sa doctrine jugés par l’enseignement de l’Église. Paris 1850
 • J. Stefanowicz, Chrześcijańska demokracja. Warszawa 1963
 • J. Stefanowicz, Chrześcijańska demokracja. Inspiracje. Doktryna. Polityka. Biblioteka „Integracji” [b.r.m.w.]
 • L. Sturzo, Saggi e discorsi politici e sociali. Roma 1973
 • A. Towiański, Wyjątek z pisma do sług Sprawy Bożej. W: Pisma Andrzeja Towiańskiego, t. 1. Turin 1883
 • A. Wątor, Chrześcijańsko-narodowi: z dziejów nurtu politycznego do 1928 roku. Szcze-cin 1999
 • S. Witwicki, Towiańszczyzna wystawiona i annexami objaśniona. Paryż 1844
 • A. Zussini, Tancredi Canonico (1828-1908). Il riformismo religioso di un presidente del senato. Urbino 2003

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1643-4668

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf771852-89b0-4785-b143-2047272a7b1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.