Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 106 | 3 | 233-236

Article title

Chrystus, Wat, Różewicz. Uwagi o książce Tomasza Żukowskiego. Rec.: Tomasz Żukowski, Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza. Warszawa 2013

Title variants

EN
Christ, Wat, Różewicz. Remarks on Tomasz Żukowski’s Book. A Review: Tomasz Żukowski, Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza. Warszawa 2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Recenzja omawia książkę Tomasza Żukowskiego "Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza", wskazując z jednej strony na trafność wyboru klucza interpretacji poezji Wata i Różewicza oraz trafność zestawienia tych poetów, a z drugiej na szereg metodologicznych niespójności prowadzonego w niej wywodu. W konsekwencji wysokiej ocenie wielu fragmentów interpretacyjnych książki towarzyszy krytyczna ocena warsztatu metodologicznego jej autora, deklarującego przywiązanie do postrukturalnych kierunków myślenia, a głęboko zakorzenionego w tradycji hermeneutycznej.
EN
The review discusses Tomasz Żukowski’s book "Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza" ("Images of Christ in Aleksander Wat’s and Tadeusz Różewicz’s Writings") and points, on the one hand, at the correctness of choosing an interpretive key to Wat’s and Różewicz’s poetry and accuracy of confronting the two poets and, on the other hand, at a series of methodological inconsistencies in the book’s line of reasoning. In consequence, high evaluation of the study’s numerous interpretive fragments is accompanied by a criticism of the author’s methodological technique who declares his adherence to post-structural thinking but is deeply rooted in hermeneutical tradition.

Year

Volume

106

Issue

3

Pages

233-236

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

  • Uniwersytet Śląski, Katowice

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf7a34be-007f-42b4-b661-77fb8e6bbf26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.