Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 133-142

Article title

Czynniki wpływające na wzrost efektów pracy w opinii pracowników tymczasowych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem głównym badań było zidentyfikowanie czynników, które w opinii pracowników tymczasowych mogą wpłynąć na wzrost efektów ich pracy. Podjęto się też ustalenia, czy istnieje zależność między tymi czynnikami a wiekiem i wykształceniem. Opierając się na kwestionariuszu ankiety, przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe wśród 286 pracowników tymczasowych. Czynnikami mającymi największy wpływ na wzrost ich efektów pracy, zgodnie z ich opinią, są dobra atmosfera oparta na zaufaniu i szacunku, budowanie przynależności pracowników do organizacji, umożliwienie im warunków do rozwoju i awansów. Okazało się, że im pracownik tymczasowy jest starszy, tym dla wzrostu jego efektów pracy spada znaczenie: rozwoju i awansu, dokładnego wdrożenia do pracy, przydzielania pracy według mocnych stron, wynagrodzenia uzależnionego od efektów oraz atmosfery opartej na zaufaniu i szacunku.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf81b65b-fe51-4faa-a73f-9ed8c5b5dcb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.