PL EN


2019 | 4/2019 | 93-106
Article title

Osoby współpracujące z komornikiem w kontekście ubezpieczeń społecznych

Content
Title variants
EN
Persons cooperating with a court appointed bailiff within the context of social insurance
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie, czy osoby zatrudnione u komornika sądowego mogą zostać uznane przez organ rentowy za osoby współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W opracowaniu autorka omawia status prawny komornika sądowego oraz status prawny osób zatrudnianych u komornika. Kolejno wyjaśnia zagadnienie osoby współpracującej w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W końcowej części opracowania autorka odnosi się do kwestii osób współpracujących z komornikiem w kontekście przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o komornikach sądowych. We wnioskach końcowych ustosunkowuje się do wątpliwości, której wyjaśnienie stanowiło cel opracowania.
EN
The purpose of this study is to clarify whether persons employed by a court bailiff can be recognized by the Polish social security organ as cooperating persons within the meaning of art. 8 section 11 of the Act of October 13, 1998 on the social insurance system. In order to clarify the above issue, the author discusses the legal status of a court bailiff and the legal status of those employed by the bailiff . Subsequently, he explains the issue of a person cooperating within the letter of the Act on the social insurance system. In the final part of the study, the author refers to the issue of collaborating person under the provisions of the Act on the Social Insurance System and the Act on court bailiffs. In the final applications, there is indicated whether those employed may be considered by the national insurance organ to be cooperating persons within the meaning of art. 8 section 11 of the Act of October 13, 1998 on the social insurance system.
Year
Issue
Pages
93-106
Physical description
Dates
published
2020-07-02
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Falkowski B., Komentarz do art. 3 ustawy o komornikach sądowych [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, red. M. Simbierowicz, M. Świtkowski, Warszawa 2018.
 • Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Komornik sądowy wobec standardów rzetelnego postępowania w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia [w:] Etyka zawodowa komornika sądowego, red. A. Marciniak, Sopot 2016.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016.
 • Łabanowski M., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. J. Wantoch--Rekowski, Warszawa 2015.
 • Prasałek J., Komentarz do art. 140 ustawy o komornikach sądowych [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, red. M. Simbierowicz, M. Świtkowski, Warszawa 2018.
 • Skoczylas T., Komentarz do art. 150 ustawy o komornikach sądowych [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, red. M. Simbierowicz, M. Świtkowski, Warszawa 2018.
 • Stelina J., Etyka komornicza a prawo pracy [w:] Etyka zawodowa komornika sądowego, red. A. Marciniak, Sopot 2016.
 • Stelina J., Uwagi do projektu ustawy o komornikach sądowych w zakresie zagadnień związanych z prawem pracy i statusem komornika jako funkcjonariusza publicznego [w:] Opinia na temat projektu ustawy o komornikach sądowych (projekt z dnia 22 listopada 2016 r. – UD 146), Warszawa 2016, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292407/12393266/12393269/dokument264823.pdf (11.03.2020).
 • Studzińska J., Wybrane aspekty statusu prawnego komornika z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego [w:] Księga jubileuszowa z okazji X-lecia Samorządu Komorniczego w Apelacji Szczecińskiej. Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, red. K. Flaga-Gieruszyńska, Sopot 2016.
 • Świtkowski M., Komentarz do art. 33 ustawy o komornikach sądowych [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, red. M. Simbierowicz, M. Świtkowski, Warszawa 2018.
 • Tomalak W., Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego, Warszawa 2014.
 • Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bf8ab1c6-40f2-4f13-ab11-5de4510c8fcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.