Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 9 | 193-199

Article title

Technologia informatyczna stosowana przez nauczyciela w edukacji matematycznej

Content

Title variants

EN
Information technology used by the teacher in mathematical education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autor zwraca uwagę na potrzebę właściwego przygotowania informatycznego przyszłego nauczyciela, bowiem w zmieniającej się rzeczywistości uczniowie coraz częściej ko-rzystają z komputera oraz innych urządzeń multimedialnych i należy im pokazać, jakie są możli-wości wykorzystania tych urządzeń do wspomagania procesu nauczania i uczenia się.
EN
In this article I would like to draw attention to the need for proper IT preparation of the future teacher since in the changing reality pupils more often use both computer and also other multime-dia appliances. That is why it is essential to show them what possibilities of these appliances are to assist the process of teaching and learning itself.

Year

Volume

9

Pages

193-199

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

References

  • Kandzia J., E-nauczanie w szkole wyższej-przykład dobrej praktyki pedagogicznej, „Edukacja –technika – informatyka, Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Rocz-nik naukowy” nr 4/2013, cz. 2, Rzeszów 2013.
  • Wójtowicz M., Wykorzystanie komputera w procesie nauczania i uczenia się matematyki, Techno-logie informatyczne i ich zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eks-ploatacji – PIB, Radom 2010.
  • Wójtowicz M., Informatyczne przygotowanie przyszłego nauczyciel matematyki, „Edukacja –technika – informatyka, Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej”, Rocz-nik naukowy nr 1/2010, cz. 2, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2010.
  • Wójtowicz M., Molga A., Computer – aided design systems, „Education – Technology – Computer Science, Main problems of informatics and information education”, Scientific Annual No 3/2012, Part 2, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2012.
  • Wójtowicz M, Molga A., E-learning-a new trend, a new way of teaching, Present Day Trends Of Innovations 3, Ladislav Varkoly Scientific Editor, Issued by Dubnica Institute of Technolo-gy in Dubnica nad Vahom 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3156

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf8b1ff2-b0b8-4db6-89f0-e9d69f6da0c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.