Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(90) | 51-57

Article title

The Importance of Sustainable Construction of Office Buildings and its Development in Italy and in the Visegrad Countries (Mainly in Slovakia)

Content

Title variants

PL
Znaczenie zrównoważonego budownictwa nieruchomości biurowych oraz jego rozwój we Włoszech i w państwach Grupy Wyszehradzkiej (głównie na Słowacji)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
For the real estate sector, environmental sustainability is fundamental not only for matters of social responsibility and contribution to the preservation of the environment, the paper sustains, but also because it can be an element that determines the property value and investors’ attractiveness. Recent years, along with the awareness towards energy and environmental issues, have witnessed an increasing number of tools for evaluating the performance of buildings from the point of view of sustainability. The paper outlines the diffusion of sustainable construction of office buildings in the Visegrad countries /Slovakia (mainly), the Czech Republic, Poland and Hungary/ and in Italy, highlighting the necessity to focus both on energy-efficient new buildings and retrofits/refurbishment of the existing ones.
PL
Dla sektora nieruchomości, ekorozwój jest sprawą fundamentalną, nie tylko ze względu na kwestie odpowiedzialności społecznej oraz wkład w ochronę środowiska naturalnego, jak potwierdza niniejszy artykuł, ale także ponieważ może być on elementem, który decyduje o wartości nieruchomości i atrakcyjności inwestorów. Ostatnie lata, wraz ze świadomością na temat energii i kwestii środowiskowych, są świadkiem wzrastającej liczby narzędzi do oceny charakterystyki budynku z punktu widzenia ekorozwoju. Niniejsza praca przedstawia w zarysie rozpowszechnienie zrównoważonego budownictwa nieruchomości biurowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej /na Słowacji (głównie), w Czechach, w Polsce i na Węgrzech/ oraz we Włoszech, podkreślając konieczność skupienia się zarówno na nowych, nergooszczędnych budynkach oraz modernizacji/naprawach budynków istniejących.

Year

Issue

Pages

51-57

Physical description

Dates

published
2014-12-30

Contributors

 • Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Management, Slovakia
author
 • Politecnico di Milano, Architecture, Built Environment and Construction Engineering Department, Italy
 • Politecnico di Milano, Architecture, Built Environment and Construction Engineering Department, Italy

References

 • Adamuscin A., Durisova J., Trh kancelárskych priestorov.Teória a prax, Bratislava: Devin printing, 2011.
 • ANCE. 2013,??Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni, Dicembre 2013. [access: 7.9.2014], <http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=16437>.
 • Arcadis CZ, The certification of energy-efficient and sustainable projects, Prague, 2011.
 • ASSOIMMOBILIARE. 2013.??L’efficienza energetica nel Real Estate “in pillole”, Working Paper – 1a Release 2013.
 • BREEAM [access: 12.9.2014], <http://www.greenbooklive.com/search/buildingsearch.jsp?id=202&sectionid=0&partid=10023&projectType=&certNo=&productName=&companyName=&developer=&buildingRating=&certBody=&assessorAuditor=&addressPostcode=&countryId=23>.
 • CBRE. 2014. Global Office Occupier Guide, 05 Aug. 2014, <http://portal.cbre.eu/GOOG_WEB/jsp/login.jsp>.
 • Cushman & Wakefield, Report Cushman & Wakefield, 2012.
 • Czech Green Building Council (CGBC).2013, What is Green Building and why does it matter? Prague: World Green Building Council, 2013. [access: 04.06.2013], <http://www.worldgbc.org/files/5613/6139/3673/Europe_Regional_Network__What_is_green_building_and_why_does_it_matter_-_screen_view.pdf>.
 • DTZ, Green certificates of Office Buildings, Prague: DTZ, 2011. [access: 5.9.2014], <http://www.stavbaweb.cz/Zelena-architektura/Zelene-certifikaty-kancelarskych-budov-zajimaji-najemce-stale-vice.html>.
 • European Commission, Consultation Paper “Financial Support for Energy Efficiency in Buildings”, Feb. 2012, [access: 11.9.2014], <http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/doc/2012_05_18_eeb/2012_eeb_consultation_paper.pdf>.
 • Green Building Council Italia (GBC Italia). 2014. [access: 11.9.2014], <http://www.gbcitalia.org/page/show/struttura-e-livelli-di-leed?locale=ithttp://www.gbcitalia.org/risorse/170?locale=it>.
 • Haynes P.B., Nunnington N., Corporate Real Estate Asset Management, Strategy and implementation, Oxford: EG Books, Elsevier, 2010.
 • ISPRA, Comunicato Stampa. L’Italia perde terreno: consumati 8 m2 al secondo di suolo, 05 Feb. 2013, [access: 7.9.2014], <http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/comunicato_stampa_consumo_suolo.pdf>.
 • ISTAT, Statistiche sui permessi di costruire, 04 Aug. 2014, [access: 11.9.2014], <http://www.istat.it/it/archivio/129832>.
 • Jones Lang LaSalle, Going Green in Eastern Europe, 2012.
 • Kantorova I., What makes a Green Building of a green. Bratislava: Slovak Green Building Council, Bratislava, 2012.
 • Slovak Green Building Council (SKGBC), Green Buildings, Bratislava: Slovak Green Building Council, 2014 [access: 11.9.2014], <http://www.skgbc.org/content/co-su-zelene-budovy>.
 • The Economist. Intelligence Unit, Investing in energy efficiency in Europe’s buildings: a view from the construction and real estate sectors, 2013, [access: 9.9.2014], <http://bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/15/EIU_GBPN_EUROPE.pdf>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf908c8d-2dd0-430a-8ac0-d801686aebd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.