Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 13 | (2)25 | 245-252

Article title

Andrzej Bobkowski: mit w stanie podejrzenia

Authors

Title variants

EN
Andrzej Bobkowski: Myth Under Suspicion

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article contains a discussion of the two works devoted to the works of Andrzej Bobkowski (1913-1961) – Polish writer in exile. The author draws attention to the importance of "bobkology" was the discovery in recent years of the original writings, which became the basis for the writer to prepare a journal known as Sketches with a Quill.

Contributors

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

References

 • Andrzej Bobkowski wielokrotnie, red. K. Ćwikliński, A.S. Kowalczyk, M. Urbanowski, Warszawa 2014, ss. 406;
 • M. Nowak, Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Warszawa 2014, ss. 519.
 • A. Horubała, Andrzej Bobkowski. Marzenie o chuliganie, „Życie” 11-13 kwietnia 1998.
 • Buntownik. Cyklista. Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości, red. J. Klejnocki, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2011;
 • Czytanie Bobkowskiego. Studia o twórczości, red. M. Nowak, Lublin 2013;
 • K. Ćwikliński, Znani i nieobecni. Studia i szkice o Andrzeju Bobkowskim i innych pisarzach emigracyjnych, Toruń 2011;
 • A. Jastrzębska-Piotrowicz, Upadek i nadzieja. Powojenna Europa i świat w dziennikach i korespondencji Andrzeja Bobkowskiego, Wrocław 2012;
 • M. Urbanowski, Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim, Łomianki 2013.
 • J. Wierzejska, Retoryczna interpretacja autobiograficzna pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, w: taż, Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego, Warszawa 2012;
 • M. Kopczyk, Kosmopolak w piekle XX wieku, w: tenże, Pytanie o wspólnotę. W kręgu twórczości Zbigniewa Herberta, Andrzeja Bobkowskiego i Mieczysława Jastruna, Bielsko-Biała 2013.
 • A. Bobkowski, Notatnik 1947-1960, oprac. M. Nowak, Łomianki 2013.
 • Ł. Mikołajewski, Pamięć fabularyzowana. Powojenne poprawki w „Szkicach piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego, w: Buntownik. Cyklista. Kosmopolak…
 • A. Horubała, Bobkowski wymyślony, „Do Rzeczy” 2013, nr 41.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf9604c1-ee03-409d-919c-d0d462b6ae0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.