Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 41 | 187-194

Article title

Christian Hope for a Better Europe

Authors

Content

Title variants

PL
Chrześcijańska nadzieja na lepszą Europę

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The credibility of the Church is correlated to the future of Europe. So are related the vision for a Church modelled on the Gospel and the soul of Europe. The Church listen and learns from the world, just as she has a decisive role to play in front of changing scenarios, ethical dilemmas and unprecedented historical turnings. This paper proceed in three steps and will be highlighting above all three key-terms: roots, self-criticism and trust. The first part of this paper emphasises the necessity to experience the need for roots. What is at stake here is to bring together a sense of realism and hope. The second step concerns a much-needed discernment of modernity and modern Christianity. Self-criticism is here presented as a way to challenge, renew and restore the Church, but especially today’s Europe (and the world) to overcome any inability to mediate between today’s culture and the core of revelation in Christ. In the third and final step, this paper proposes an exploration of neglected dimensions in everyday life according to Pope Francis’ vision for the Church in Europe and the world. What is underlined here is then the beauty and richness of the human capacity for trust. Hope is ultimately experienced when truth and freedom are held together.
PL
Wiarygodność Kościoła jest skorelowana z przyszłością Europy. Wiąże się z tym wizja Kościoła wzorowana na Ewangelii i duszy Europy. Kościół słucha i uczy się od świata, a jednocześnie ma decydującą rolę do odegrania w obliczu zmieniających się scenariuszy, dylematów etycznych i bezprecedensowych zawirowań historycznych. Niniejszy artykuł składa się z trzech części i skupia się przede wszystkim na trzech kluczowych terminach: korzenie, samokrytycyzm i zaufanie. Pierwsza część artykułu podkreśla konieczność odczuwania potrzeby korzeni. Stawką jest tu połączenie poczucia realizmu i nadziei. Druga część dotyczy bardzo potrzebnego rozeznania nowoczesności i nowoczesnego chrześcijaństwa. Samokrytycyzm jest tutaj przedstawiany jako droga do wyzwania, odnowy i odbudowy, ale szczególnie dzisiejszej Europy (i świata), aby przezwyciężyć wszelką niezdolność do pośredniczenia między dzisiejszą kulturą a rdzeniem Objawienia w Chrystusie. W trzeciej i ostatniej części artykuł proponuje zbadanie zaniedbanych wymiarów w codziennym życiu zgodnie z wizją papieża Franciszka dla Kościoła w Europie i na świecie. W tym miejscu zostaje podkreślone piękno i bogactwo ludzkiej zdolności zaufania. Nadzieja jest ostatecznie doświadczana, gdy prawda i wolność są ze sobą połączone.

Keywords

Year

Issue

41

Pages

187-194

Physical description

Contributors

author
 • Faculty of Theology University of Malta

References

 • Albanesi, V., I tre mali della Chiesa in Italia. Ritrovare futuro, Milano 2012.
 • Bonhoeffer, D., Predicas e alocuções, São Leopoldo 2007.
 • Pierangelo, S., Sensibili allo Spirito: Umanesimo religioso e ordine degli affetti, Milan, 2001.
 • Pope Benedict XVI, Encyclical Letter on Christian Hope Spe salvi. See http://w2.vatican.va/content/ benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html [24.08.2017].
 • Pope Benedict XVI, Meeting with the Representatives of Science on “Faith, Reason and the University. Memories and Reflections”. See https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/ september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html [24.08.2017].
 • Pope Francis, Address at his conferral of the Charlemagne Prize taking place on Friday, 6 May 2016 at Sala Regia: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/may/documents/papafrancesco_20160506_premio-carlo-magno.html [11.08.2017].
 • Pope Francis, Homily of his Holiness Pope Francis on Holy Chrism Mass, http://w2.vatican.va/ content /francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150402_omelia-crisma.html [11.04.2017]
 • Pope Francis, Meeting with the Bishops of the United States of America, https://w2.vatican.va/content/ francesco/en/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150923_usa-vescovi.html [11.08.2017].
 • Pope Francis, Post-Synodal Apostolic Exhortation on love in the family Amoris Laetitia. See https:// w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html [27.08.2017]
 • Tornielli, A. – Galeazzi, G., Papa Francesco. Questa economia uccide (Casale Monferrato: Piemme, 2015).
 • Bauman, Z., “Social media are a trap”, See http://elpais.com/elpais/2016/01/19/ inenglish/1453208692_424660.html [07.07.2017] (Originally published in French in 1949, titled L’Enracinement. The first English translation (Routledge) was published in 1952.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf9709c1-1599-4b61-8ae7-5f40956c3ff8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.