Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 64 | 6: Językoznawstwo | 205-220

Article title

Enkele facetten van het dubbelkunstenaarschap van L.P. Boon aan de hand van de metamorfoses van de belangrijkste personages van De Kapellekensbaan

Authors

Title variants

PL
Różne oblicza podwójnego artyzmu L.P. Boona na podstawie metamorfoz głównych bohaterów powieści “Droga z kapliczką”
EN
Some aspects of the double disciplinarity of L.P. Boon in arts at the hand of metamorphoses of the most important protagonists of De Kapellekensbaan

Languages of publication

NL

Abstracts

NL
Louis Paul Boon maakt deel uit van de literaire canon, daarom wordt hij alleen beschouwd als een schrijver. Zijn beeldende kunst wordt grotendeels genegeerd. Aangezien Boon in beide disciplines actief is, bekijk ik in deze bijdrage de relatie tussen beide disciplines vanuit een literair perspectief. Boons roman De Kapellekensbaan of de 1ste illegale roman van Boontje behandelt de vraag hoe een hedendaagse roman moet worden geschreven. Op basis van een analyse van de protagonisten bepaal ik de relatie tussen literatuur en beeldende kunst in deze roman. Ik concentreer me daarbij uitsluitend op karakters die literatuur of beeldende kunst vertegenwoordigen en helpen de ‘gij-verteller’ de roman te creëren. Ik geef speciale aandacht aan karakters die tijdelijk van discipline veranderen. De discussie gaat over tekortkomingen van de taal die door de beeldende kunsten kunnen worden aangepakt. Ondanks het feit dat de disciplines verschillende manieren van expressie vertegenwoordigen, kunnen ze elkaar aanvullen.
PL
Twórczość Louisa Paula Boona zaliczana jest do kanonu literackiego, dlatego też postrzega się go jako pisarza i bada wyłącznie tę jego twórczość. Natomiast jego sztuka wizualna jest w dużej mierze ignorowana. Z uwagi na to, że Boon działa w obu dyscyplinach, niniejszy artykuł bada relacje między literaturą a sztuką z literackiego punktu widzenia. Powieść Boona De Kapellekensbaan of de 1ste illegale roman van Boontje (przetłumaczona na język angielski jako Chapel Road) porusza kwestię, w jaki sposób powinna być napisana współczesna powieść. Autor niniejszego artykułu stara się ustalić na podstawie analizy głównych bohaterów, jaki jest związek między literaturą a sztukami wizualnymi w prezentowanej powieści. Autor koncentruje się wyłącznie na postaciach, które reprezentują świat literacki lub sztuki wizualne i pomagają drugoosobowej narracji tworzyć powieść. Szczególną uwagę poświęca tym bohaterom powieści, którzy tymczasowo zmieniają dziedziny. Okazuje się, że to, czego w dyskursie nie można wyrazić za pomocą języka, można uczynić za pomocą sztuk wizualnych. Mimo że dziedziny te reprezentują różne sposoby ekspresji, mogą się wzajemnie uzupełniać.
EN
Louis Paul Boon forms part of the literary canon, which is why he is only perceived and researched as a writer. His visual art is largely ignored. As Boon is active in both disciplines, in this paper I consider the relationship between the two disciplines, from a literary perspective. Boon’s novel De Kapellekensbaan of de 1ste illegale roman van Boontje (translated into English as Chapel Road) deals with the question how a contemporary novel should be written. Based on an analysis of its main characters, I determine what the relationship is between literature and the visual arts in this novel. I focus exclusively on the characters that represent literature or the visual arts, and help the “you” narrator create the novel. I pay special attention to those characters that temporarily change disciplines. The discourse is about the shortcomings of language that can be addressed through the visual arts. Despite the fact that the disciplines represent different modes of expression, they can complement each other.

Contributors

author
  • Univerzita Karlova, Praha

References

  • Boon, Louis Paul. 1994A. De Kapellekensbaan of de 1ste illegale roman van Boontje. Amsterdam & Antwerpen: Arbeiderspers.
  • Boon, Louis Paul. 1994B. Het literatuur- en kunstkritische werk I. De roode vaan. Antwerpen: UIA.
  • Boven, Erica van, & Gillis Dorleijn. 2003. Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Bussum: Coutinho.
  • De Wispelaere, Paul. 1966. ‘De structuur van de kapellekensbaan zomer te ter-muren’. In Pierre H. Dubois, René Gysen, Willem Roggeman, Julien Weverbergh, Paul de Wispelaere (eds.). louis-paul boon, 35–56. Amsterdam: Arbeiderspers.
  • Herman, Luc, & Bart Vervaeck. 2009. Vertelduivels. Handboek verhaalanalyse. Nijmegen: Vantilt.
  • Roggeman, Willem M. 1977. Beroepsgeheim 2. Gesprekken met schrijvers. Den Haag & Antwerpen: Nijgh en Van Ditmar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf97f83f-493b-464d-ab95-760a2037008b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.