Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(1) | 73-92

Article title

Odtwórcy wczesnośredniowieczni w sytuacji festiwalu jako enklawa kulturowo-przestrzenna

Content

Title variants

EN
EARLY MEDIEVAL RE-CREATORS AS A CULTURAL-SPATIAL ENCLAVE AT A FESTIVAL

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem badań przeprowadzonych przez autorkę była odpowiedź na pytanie, czy odtwórcy historyczni, odtwórcy wczesnośredniowieczni, w trakcie festiwalu tematycznego tworzą enklawę kulturowo-przestrzenną. Według autorki oznacza ona wspólnotę osób połączonych więzią społeczną, charakteryzującą się odrębnością, inkluzywnością, tożsamością i integracją, przebywającą w określonej przestrzeni, w której wyraźnie odznacza się jej kultura. W definicja autorka wykorzystuje trzy kategorie teoretyczne: enklawy społecznej, przestrzeni oraz kultury. Wyniki badań przeprowadzonych podczas jednego z festiwali historycznych prowadzą autorkę do wniosku, że odtwórców wczesnośredniowiecznych w sytuacji festiwalu można uznać, według przyjętej definicji, za prawie kompletną enklawę kulturowo-przestrzenną z uwagi na ograniczoną (częściową, niepełną) inkluzywność.
EN
The aim of the research was to answer the question whether historical re-creators, early medieval re-creators during a thematic festival created a cultural-spatial enclave. According to the author, a cultural-spatial enclave can be described as a community connected by social bonds, characterized by independence, inclusiveness, identity and integration, staying in a certain space where its culture is clearly marked. The definition employed herein uses three theoretical categories: of a social enclave, space and culture. The findings of the research carried out during one of the historical festivals lead to the conclusion that, based on the definition adopted in this paper, the early medieval re-creators at a festival can be recognized as an almost complete cultural-spatial enclave, considering the limited (partial) inclusiveness.

Year

Issue

Pages

73-92

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Filipiak M. 2009, Obszar badawczy socjologii kultury, w: Wprowadzenie do socjologii kultury, red. M. Filipiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Gołdyka L. 1976, W sprawie pojęcia przestrzeni społecznej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Gołdyka L., Machaj I. 2007, Enklawy życia społecznego kategorią pojęciową socjologii. Prolegomena, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Golka M. 2007, Mała ontologia enklaw, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Golka M. 2007, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Grotowska S. 2007, Asceza wewnątrzświatowa i asceza zewnątrzświatowa w religijności Opus Dei, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2009, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2007, W poszukiwaniu kryteriów enklaw społecznych, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kłoskowska A. 1980, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. 1981, Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski P.T. 2008, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Pęczak M. 2012, Uciec w zbroi od buractwa, „Polityka”, nr 10.
 • Pirveli M., Rykiel Z. 2007, Enklawy i eksklawy społeczne późnej nowoczesności, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rykiel Z. 2009, Enklawy życia społecznego i eksklawy śmierci społecznej a język socjologii, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Suchocka R. 2009, Enklawy miejskie, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Tatarkiewicz W. 1978, Historia filozofii, t. III, PWN, Warszawa.
 • Turowski J. 2001, Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Adamiec P. 2009, Żyć jak tysiąc lat temu – naprawdę…, „Gazeta Rycerska”, nr 2 (24).
 • Cielichowska Z., Kaczmarek Ł. 2006, Ożywienie wyspy pierwszych Piastów, „Gazeta Rycerska”,
 • nr 1 (11).
 • Gardeła L. 2006, Skanseny historyczne – od czego zacząć…, „Gazeta Rycerska”, nr 2 (12).
 • Głębicki A. 2008, Góra zamkowa we władaniu wojów, „Gazeta Rycerska”, nr 3 (21).
 • Górewicz I.G. 2006, „Kupała na Zamku” – 24–25 VI, „Gazeta Rycerska”, nr 2 (12).
 • Górewicz I.G. 2006, Słowiańskie Pomorze 2006 w trzech aktach, „Gazeta Rycerska”, nr 4 (14).
 • Górewicz I.G. 2006, Słowianie w kranie bogów północy, „Gazeta Rycerska”, nr 2 (12).
 • Wdowczyk S. 2005, Jak się to wszystko zaczęło…, „Gazeta Rycerska”, nr 4 (10).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf9ecf83-c334-4993-9a81-1f757dde7783
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.