Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2 | 347-351

Article title

Dokumentacja medyczna w pracy lekarza rodzinnego

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Contributors

References

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2008 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Kodeks Etyki Lekarskiej [cyt. 15 marca 2011 r.]. Adres: http://www.nil.org.pl/xml/nil/wladze/str_zl/zjazd7/kel.
  • Dokumentacja medyczna. Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia obowiązuje od stycznia [cyt. 15 marca 2011 r.].Adres: http://kancelariajaniszewski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=176.
  • Tyszko P, Życińska K, Zarzycki S. Podstawowe regulacje prawne w zakresie dokumentacji medycznej. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 352–355

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfa1215a-0cab-47a3-9ab6-647d0ed9ea7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.