Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15/2 | 335-350

Article title

Różne perspektywy postrzegania prawa do rokowań zbiorowych

Content

Title variants

EN
Different perspective on the right to collective bargaining

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy różnic w podejściu do rokowań zbiorowych w liniach orzeczniczych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autorka wskazuje na inspirowanie się ETPCz dorobkiem quasi orzeczniczym organów kontrolnych MOP (Komitetu Wolności Związkowych oraz Komitetu Ekspertów). Podobne zjawisko inspiracji dorobkiem MOP widać w orzecznictwie Sądu Najwyższego Kanady. Zróżnicowanie podejścia do rokowań zbiorowych jako prawa fundamentalnego ma szczególne znaczenie w obecnym okresie kryzysu ekonomiczno- społecznego w UE.
EN
The paper concerns dierences in approach to collective bargaining in the case-laws of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights. Qe author points to the inspiration of ECCHR by achievements of quasi-adjudicatory bodies of the ILO (the Freedom of Association Committee and the Committee of Experts). Qe similar phenomenon of inspiration by the achievements of the ILO can be seen in the jurisprudence of the Supreme Court of Canada. The diversity of approaches to collective bargaining as a fundamental right is particularly important in the current time of economic and social crisis in the EU.

Year

Volume

Pages

335-350

Physical description

Contributors

 • Biuro Eksperckie przy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

References

 • Achtsioglou E., Rocca M., Trade unions, collective bargaining and Collective action beyond the EU and its Court of Justice. A tale of shrinking immunities and sparkling new competences from the land of the Lesser Depression, “AdDS Working Papers” 2012, nr 1.
 • Adamczyk S., Kwartet Laval i stosunki przemysłowe w Unii Europejskiej, „Polityka Społeczna” 2012, nr 2.
 • Alston R. (red.), Labour Rights as a Human Rights, Oxford 2005.
 • Bruun N., Bucker A., Dorssemont F., Balancing Fundamental Social Rights and Economic freedoms: Can the Monti II Initiative Solve the EU Dilemma?, “International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations” 2012, nr 3.
 • Czarzasty J. (red.), Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarodowych, Warszawa 2014.
 • Dorssemont F., Lörcher K., Schömann I. (red.), The European Convention on Human Rights and the Employment Relations, 2013.
 • Ebert F.C., Walter M., Cross-Border Collective Action: Jurisprudential Conflicts between European Courts over the right to Strike, “Global Union Research Network. Discussion Paper” 2013, nr 16.
 • Edwin K.D., Hendy J., The Dramatic Implications of Demir and Baykara, “Industrial Law Journal” 2010, nr 39.
 • Edwing K.D., The Draft Monti II Regulation – An Inadequate Response to Viking and Laval, http://www.ier.org.uk/sites/ier.org.uk/#les/Qe%20Dra~%20Monti%2011%20Regulatioin%20by%20Keith%20Ewing%20March%202012.pdf;
 • Ewing K.D., Myth and Reality of the Right to Strike as a „Fundamental Labour Law”, “The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations” 2013, nr 29.
 • Ewing K.D., The Human Rights Act and Labour Law, “Industrial Law Journal” 1998, nr 27.
 • Langille B. Oliphant B., From the Fraying Pen to the Fire: Fraser and the Shift from International Law to International “Thought” in Charter Cases, http://www.labourlawresearch.net/Portals/0/Langille.pdf
 • Langille B. Oliphant B., The Legal structure of freedom of Association, http://www.upf.edu/gredtiss/_pdf/2013-LLRNConf_LangillexOliphant.pdf
 • Langille B., Can we Rely on the ILO?, “Labour & Employment Law Journal” 2009, nr 13.
 • Langille B., Oliphant B., From the Fraying Pen to the Fire: Fraser and the Shift from International Law to International “Thought” in Charter Cases, http://www.labourlawresearch.net/Portals/0/Langille.pdf.
 • Langille B., The Freedom of Association Mess: How We Get into It and How We Can Get out of It, “McGill Law Journal” 2009, nr 54.
 • Novitz T., International and European Protection of the Right to Strike, Oxford 2003.
 • Sanetra W., Przedstawicielstwo związkowe w zakładzie pracy w świetle prawa unijnego, [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa 2012.
 • Sanetra W., Wyrok przeciwko Turcji a sprawa Polska, PiZS 2009, 7.
 • Swepston L., Crisis in the ILO Supervisory System: Dispute over the Right to Strike, “The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations” 2013, nr 29.
 • Świątkowski A.M., Kwartet Laval w prawie pracy, „Państwo i Prawo” 2010, nr 12.
 • Veldman A., The Protection of the Fundamental Right to Strike with the Context of the European Internal Market: Implications of the Forthcoming Accession of the EU to the ECHR, “Ultrecht Law Review” 2013, nr 9 (1).
 • Wisskierchen A., The Standard – Setting and Monitoring Activity of the ILO: Legal questions and Practical Experience, “International Labour Review” 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfa27a86-82e2-411c-b3eb-5621f32e1af3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.