Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | No. 1 | 63-75

Article title

Comparison of Professional Plans of Students from Rural Areas and Cities in Terms of Economic Mentality

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Process of globalization, rapidly progressing nowadays, can cause conflicts between cultural norms and values valid in a globalized society and local values. Similar mechanism may occur on a smaller scale, where culture characteristic of urban centers and rural areas may clash. The purpose of this article is to establish what is the economic mentality of students at the Faculty of Economics of the University of Opole from rural areas and cities by comparative analysis of one of its components – work. The article presents a fragment of own research conducted in April 2016 year. Research is an introduction to the wider research into the economic culture of rural areas. In the course of testing the hypothesis formulated in the context of the economic mentality have been confirmed.

Year

Issue

Pages

63-75

Physical description

Dates

online
2017-03-31

Contributors

References

 • Becker G. (1993), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich (Economic theory of human behavior), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bondarenko O. (2010), Economic mentality of Ukraine. National measurements, „The Advanced Science Journal”, vol. 1, pp. 5–15.
 • Cierniak-Szóstak E. (2006), Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy (Economic mentality as a prodevelopment factor ), „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, no. 8: Problemy globalizacji i regionalizacji.
 • Część 1 (Problems of globalization and regionalization. Part 1), ed. Woźniak M.G., Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów, pp. 197–207.
 • Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce (Cultural determinants of entrepreneurship in Poland), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Hełpa-Liszkowska K. (2012), Różne płaszczyzny udziału kultury lokalnej w procesie stymulowania rozwoju regionów i budowania ich przewag konkurencyjnych (Different levels of participation of local culture in the process of stimulating the development of regions and building their competitive advantages), „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, no. 2, pp. 22–28.
 • Kauf S., Tłuczak A.(2013), Metody i techniki badań ankietowych na podstawie zachowań komunikacyjnych opolan (Methods and techniques of questionnaire surveys based on communication behaviors of Opole citizents), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Kopycińska D. (ed.) (2005), Teoretyczne aspekty gospodarowania (Theoretical aspects of management), Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Koralewicz J., Ziółkowski M. (2003), Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000 (Polish mentality. Ways of thinking about politics, economy and social life 1988–2000), Wydawnictwo Naukowe Scholar / Collegium Civitas Press, Warszawa.
 • Krzyminiewska G. (2000), Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi. Studium na przykładzie wybranych kategorii społecznych (The economic mentality of the villagers. Study on the example of selected social categories), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Krzyminiewska G. (2014), Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich (Development of economic culture in terms of regional differentiation of rural areas), „Journal of Agribusiness and Rural Development”, no. 1 vol. 31, pp. 81–87.
 • Mynarski S. (2003), Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica (Analysis of market and marketing data using Statistica), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Popovich M.V., Kisliakovska I.V., Viatkina N.B., et al. (2006), Problems of mental setup theories, Kiev.
 • Reykowski J. (1990), Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności (Hidden normative assumptions as an axial component of mentality) [in:] Orientacje społeczne jako element mentalności (Social orientation as an
 • element of mentality), Collective work edited by J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Nakom, Poznań .
 • Świda-Ziemba H. (1990), Mechanizmy zniewolenia społecznego. Refleksje u schyłku formacji (Mechanisms of social enslavement. Reflections at the end of the formation), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Woźniak M.G. (ed.) (2006), „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, no. 8: Problemy globalizacji i regionalizacji. Część 1 (Problems of globalization and regionalization. Part 1), Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.
 • Zaharchin G.M. (2012), Globalization and national mentality as a factor of organizational culture domestic enterprises, „Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes”, vol. 1 no. 4, pp. 61–67.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353 - 9119

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfacc4bb-939e-4ba6-843f-5799cccf0fee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.