Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 1 | 216-223

Article title

Media a zachowania proanorektyczne

Authors

Content

Title variants

EN
Media and Proanorexic Behavior

Conference

Edukacja-technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Anoreksja jest zaburzeniem, które można uznać za chorobę cywilizacyjną. Wśród przyczyn tego zaburzenia zwraca się uwagę na wpływ mediów: prasy kobiecej, reklam, telewizji i internetu. Porównanie wyników grupy członkiń ruchu Pro-ana i grupy kontrolnej wykazało, że Motylki są bardziej skoncentrowane na własnym wyglądzie, najczęściej są na diecie, nie czerpią satysfakcji z jedzenia, marzą o karierze modelek i bardzo zależy im na opinii otoczenia. Obie grupy młodych kobiet w równym stopniu nie są zadowolone ze swojego wyglądu, a wiedzę na temat zdrowia i urody czerpią z przekazów medialnych.
EN
Anorexia is a disorder, which can be acknowledged as a lifestyle (civilisation) disease. The reasons for this disorder are commonly associated with media influence: women’s magazines, advertisements, television and Internet. The comparison of the results obtained by the members of Pro-ana movement and the control group shows that Butterflies are more concentrated on their appearance, very often live on a diet, derive no satisfaction from eating, dream about model’s career and they depend on others opinion. Both groups of women are equally dissatisfied with their appearance, and they derive knowledge about health and beauty from the media.

Keywords

PL
EN

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

216-223

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska

References

 • Albisetti, V. (2003). Pułapka anoreksji. Dlaczego się choruje i jak wyzdrowieć. Kielce: Jedność.
 • Bilikiewicz, A. (2004). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL.
 • Frąckowiak, M. (2005). Anorexia nervosa – fenomen ponowoczesnej kultury i choroba systemu rodzinnego. Dylematy Współczesnych Rodzin. Roczniki Socjologiczne Rodziny, XVI, 171-188.
 • http://antyproana.blox.pl/2009/02/Przyczyny-anoreksji-mass-media.html (20.08.2018).
 • http://proanamystory2.blogspot.com/2017/02/porady-50-porad-pro-ana.html (10.01.2010).
 • http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2010/Stochel693__PP5_2018.pdf) (22.08.2018). http://www.zdjeciaany.blog.onet.pl (10.01.2010).
 • ICD-10 (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Warszawa, Kraków: Uniwersyteckie Wyd. Medyczne „Versalius”.
 • Jablow, M.M. (1993). Anoreksja – bulimia – otyłość. Przewodnik dla rodziców. Gdańsk: GWP.
 • Jakubik, A. (1994). Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych. Kraków: Wyd. UJ.
 • Józefik, B. (red.) (1996). Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Kraków: Wyd. Collegium Medicum UJ
 • Sheridan, C.L., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia – wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: IPZ.
 • Stecker-Bryczkowska, D. (2000). Kultura popularna a kształtowanie się tożsamości własnego ciała u dzieci: warunki powstawania anorexia nervosa. W: A. Suchańska (red.), Podmiotowe i społeczno kulturowe uwarunkowania anoreksji (s. 49-76. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.
 • Strzelecki, W., Cybulski, M., Strzelecka, M., Mojs, E. (2010). Przegląd serwisów internetowych zawierających treści pro- i antyzdrowotne w kontekście zaburzeń odżywiania. Studia Informatica, 25(605), 155–173.
 • Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.
 • Wiatrowska, A. (2009). Jakość życia w zaburzeniach odżywiania. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Ziółkowska, B. (2005). Anoreksja od A do Z. Warszawa: Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfb13e9c-e123-42e6-907d-5809a7086758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.