Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 83 | 4 | 77-90

Article title

Three-dimensional Aspect of the Town and Fortress on the Example of Zamość

Content

Title variants

PL
Trójwymiarowy aspekt miasta twierdzy na przykładzie Zamościa
DE
Der dreidimensionale Aspekt einer Festungsstadt am Beispiel von Zamość

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of the article is to look at Zamość as a three-dimensional spatial construct, which may be compared to an architectural and sculptural work of art. Analysing the external image of the town, its form, characteristic features, and dominant height one may broaden the interpretation by adding figurative, emotive or metaphysical aspects. The text constitutes the development of the thought of Stanisław Herbst, according to which Zamość was designed as a three-dimensional shape, not as a plan. The subject matter was examined using the sources of historical cartography and iconography along with modern aerial photographs. The text also includes the review of scientific publications concerning the subject matter. The observation of the town also played a major role.
DE
Der Artikel möchte Zamość als dreidimensionales Raumkonstrukt betrachten, das man mit einem architektonisch-bildhauerischen Werk vergleichen kann. Durch die Analyse der äußeren Erscheinung der Stadt, ihrer Formen, Eigenschaften, Höhendominanten kann man die Interpretation um bestimmte Werte wie etwa den darstellerischen, den emotiven oder den metaphysischen erweitern. Zugleich ist der Text die Entfaltung eines Gedankens von Stanisław Herbst, wonach Zamość nicht als Plan, sondern als Block entworfen wurde. Das Thema wurde unter Benutzung von Quellen aus der historischen Kartografie und Ikonografie sowie von modernen Luftbildern ausgearbeitet. Dazu kommt ein Überblick über die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum gewählten Thema. Von Bedeutung war auch die unmittelbare Betrachtung der Stadt.

Year

Volume

83

Issue

4

Pages

77-90

Physical description

Dates

published
2018-12-01

Contributors

 • Pedagogical University of Cracow

References

 • Belting, Hans. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Translated by Mariusz Bryl. Kraków: Universitas, 2007.
 • Bovet, August Andre. Zamoski, ville de Pologne au palatinate de Belz. Généve: Imprim. Litogr. de G. Charton, 1815–1853.
 • Czołowski, Aleksander. Plan i widok Zamościa z roku 1704. Zamość: nakł. Komitetu Obchodu 300-ej Rocznicy Zgonu Szymona Szymonowicza, 1929.
 • Dąbrowska, Maria. “Tydzień w Lubelskiem.” Bluszcz. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet, July 11, 1925.
 • Eysymontt, Rafał. Kod genetyczny miasta. Średniowieczne miasta lokacyjne Dolnego Śląska na tle urbanistyki europejskiej. Wrocław: Via Nova, 2009.
 • Giedion, Siegfried. Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji. Translated by Jerzy Olkiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
 • Gombrich, Ernst Hans. Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego. Translated by Jan Zarański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Grzybowski, Stanisław. Trzynaście miast. Czyli antynomie kultury europejskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000.
 • Grzyś, Patrycja. “Wizerunek miasta a jego tożsamość – współczesne zależności.” Architectus 2 (50) (2017): 3–13.
 • Herbst, Stanisław and Jan Zachwatowicz. Twierdza Zamość. Warszawa: Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, 1936.
 • Herbst, Stanisław. Zamość. Warszawa: Budownictwo i Architektura, 1954.
 • Ingarden, Roman. Studia z estetyki, vol. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.
 • Jawor, Anna. Kultura w mieście idealnym. Kultura – Zamość – uczestnictwo w kulturze. Warszawa: Korporacja Polonia, 2009.
 • Kalinowski, Wojciech. “Zamość idealne miasto renesansu.” In Czterysta lat Zamościa. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 12–13 czerwca 1980 r. w Zamościu, edited by Jerzy Kowalczyk, 87–93. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
 • Kędziora, Andrzej. Encyklopedia miasta Zamościa. Chełm: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2000.
 • Kotler, Philip, Christer Asplund, Irving Rein and Donald Haider. Marketing places Europe. How to attract investments, industries, residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe. London: Financial Times Prentice Hall, 1999.
 • Kowalczyk, Jerzy. “Ideologiczne aspekty urbanistyki Zamościa.” In Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, edited by Kazimierz Myśliński, 135–141. Zamość: Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1969.
 • Krasicki, Ignacy. Dzieła Krasickiego. Dziesięć tomów w jednym. Paryż, Genewa: Barbezat, 1830.
 • Krzyżanowski, Julian. “Uczony holenderski na hetmańskim dworze.” Teka Zamojska 1/1 (1938): 24–29.
 • Liszke, Franciszek Ksawery, ed. Cudzoziemcy w Polsce: L. Naker, U. Werdum, J. Bernoulli, J. E. Biester, J. J. Kausch. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1876.
 • Lynch, Kevin. Obraz miasta. Translated by Tomasz Jeleński. Kraków: Wydawnictwo Archivolta, 2011.
 • Niemcewicz, Julian Ursyn. Juljana Ursyna Niemcewicza, podróże historyczne po ziemiach polskich od 1811 do 1828 roku. Petersburg: nakł. i dr. Bolesława Maurycego Wolffa, 1859.
 • Niemcewicz, Julian Ursyn. Zbiór pamiętników historycznych o dawnéy Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym, vol. 2. Warszawa: [s.n.], 1822.
 • Przegon, Wojciech. Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela. Kraków: Akapit, 1997.
 • Sienkiewicz, Henryk. Potop, vol. 3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
 • Szczygieł, Ryszard, ed. Przywilej lokacyjny Zamościa z 1580 roku. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1980.
 • Zarębska, Teresa. Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfb532b8-5155-4061-96ac-e06634b85e26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.