Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 32 | 11-24

Article title

SŁOWA I POZNANIE: TEORETYCZNE ZAŁOŻENIA I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM METAFORY KONCEPTULANEJ W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI WIELOKULTUROWYMI

Content

Title variants

EN
WORDS AND COGNITION: THEORETICAL ASSUMPTIONS AND PRACTICAL APPLICATIONS OF COGNITIVE LINGUISTICS WITH PARTICULAR REGARD TO CONCEPTUAL METAPHOR IN MANAGING MULTICULTURAL TEAMS

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Managing multicultural teams involves problems with effective communication and a careful choice of lexical items because the same words may evoke different meanings. Cognitive linguistics, proposing the theory of cognitive metaphor, offers an attractive set of tools which can be applied to facilitate communication and help avoid the trap of ambiguity. The authors introduce some aspects of cognitive methodology and propose how they can be implemented in managerial practice.
PL
Zarządzanie zespołami wielokulturowymi rodzi problemy z efektywną komunikacją i właściwym doborem jednostek leksykalnych, ponieważ za tymi samymi słowami mogą stać odmienne znaczenia. Językoznawstwo kognitywne, w tym teoria metafory pojęciowej, proponuje ciekawy zestaw narzędzi, których można użyć aby komunikacje ułatwić i uniknąć niebezpieczeństwa niezamierzonej wieloznaczności. Autorki artykułu przybliżają wybrane instrumenty językoznawstwa kognitywnego oraz przedstawiają ich praktyczne zastosowanie w praktyce menedżera.

Year

Issue

32

Pages

11-24

Physical description

Dates

published
2014-06-30

References

 • Arystotes, Retoryka- Poetyka, tłum. K. Podbielski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988
 • W. Croft, A. Cruse, Cognitive Linguistics , Cambridge University Press, Cambridge 2004
 • V.Evans , Leksykon językoznawstwa kognitywnego, tłum.M.Buchta, M.Cierpisz, J.Podhorecka, A.Gicala,J.Winiarska, Universitas, Kraków 2009
 • V. Evans , M. Green, Cognitive Linguistics: An Introduction, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006
 • D. Geeraerts, A Rough Guide to Cognitive Lingustics,[w:] D.Geeraets (red.) Cognitive Linguistics: Basic Readings, Mouton de Gruyter, Berlin/New York 2006
 • A.Gicala Ekonomiści to też poeci. Metafora w języku ekonomii, [w:] Zeszyty Naukowe nr 4 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni , Bochnia 2006
 • Z. Koveces , Metaphor: A Practical Introduction, Oxford University Press, Oxford 2002
 • G.Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago 1980
 • G. Lakoff , M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum: T.Krzeszowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988
 • G.Lakoff , Metaphors and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf, http://georgelakoff.files.wordpress.com/2011/04/metaphor-and-war-the-metaphor-system-used-to-justify-war-in-the-gulf-lakoff-1991.pdf 1991
 • G.Lakoff, The Contemporary Theory of Metaphor, [w:] Metaphor and Thought, A.Ortony (red.), Cambridge University Press, Cambridge1993
 • G.Lakoff , Metaphor, Morality, and Politics Or, Why Conservatives Have Left Liberals In the Dust [w:] Social Research, vol 62, no. 2, 1995
 • G.Lakoff, M. Johnson, Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and its Challenge to the Western Thought, Basic Books, New York 1999
 • G.Lakoff , The Political Mind, Penguin Books, London 2008
 • G. Lakoff , Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne,tłum.M.Buchta, A.Kotarba, A.Skucińska, Universitas, Kraków 2011
 • S.Raghu Raman, S.Ramachander, Metaphors for Managers: New Ways of Thinking and Seeing, [w:] Vikalpa, July-September 2002
 • L.Wittgenstein, – Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, wyd. 2 zmienione, WN PWN 1997

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-6285

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfb69794-4deb-4072-9f14-0baeef24d176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.