Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 127-137

Article title

Metoda systemowego opisu pojęć wieloznacznych

Content

Title variants

EN
The method of system description of ambiguous terms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przestawiono systemową metodę opisu pojęć wieloznacznych – metodę pentabazy Włodzimierza A. Ganzena. Omówiono jej założenia teoretyczne oraz możliwości zastosowania opierając się na czterech wymiarach opisowych: czasu, przestrzeni, energii i informacji. Przedstawiono dychotomiczny podział każdego wymiaru. W dalszej części opracowania zaprezentowano próbę analizy pojęcia kreatywności na podstawie metody opisu systemowego. Każdemu wymiarowi metody pentabazy przyporządkowano cechy charakterystyczne dla określenia treści kreatywności.
EN
The article presents the system method of describing ambiguous terms – the penta-basis method by W. Ganzen. It discusses theoretical assumptions of the method and possibilities to use it on the basis of four descriptive dimensions: time, space, energy and information. A dichotomous division of each dimension has been shown. The next section of this paper focuses on the attempt to analyze the concept of creativity based on the method of system description. Each dimension of the penta-basis method has been assigned with some characteristics to determine the content of creativity.

Year

Issue

1

Pages

127-137

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Allport G.W. (1937), Personality: A psychological interpretation, Holt, New York.
 • Bierdiajew N.F. (2005), Fiłosofija swobody, AST, Moskwa.
 • Choromin N.J. (2004), Encykłopiedija mudrosti, wyd. 2., Russkaja kniga, Izwiestija, Moskwa.
 • Fromm E. (1959), Der kreative Mensch, [w:]: Erich-Fromm-Gesamtausgabe (GA), Band IX, s. 399-407.
 • Fromm E. (1994), Niech się stanie człowiek, PWN, Warszawa.Ganzien W.A. (1984), Sistiemnyje opisanija w psichołogii, Wyd. Uniwersytetu w Leningradzie, Leningrad.
 • Ganzien W.A, Ronginskaja T.I. (1999), Sistiemnoje opisanije potriebnostiej czełowieka, „Wiestnik Sankt-Pietierburgskogo Uniwiersitieta”, Sier. 6, wyp. 4 (N27), s. 90-95.
 • Gehlen A. (1957), Die Seele im technischen Zeitalter, Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft, Reinbek, Hamburg.
 • Mann T. (1912), Der Tod in Vendig. Novelle, Hyperionverlag Hans von Weber, München.
 • Maslow A.H. (2009), Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa.
 • Nakamura J., Csikszentmihali M. (2005), Motywacyjne źródła kreatywności z perspektywy psychologii pozytywnej, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, PWN, Warszawa, s. 103-117.
 • Płank M. (1966), Jedinstwo fiziczeskoj kartiny mira. Sbornik statiej, Nauka, Moskwa.
 • Rogers C.R. (2014), O stawaniu się sobą, wyd. II, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Ronginska T. (2006), Aspekt psychologiczny polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: zbliżenie mijających się kultur, [w:] A. de Lazari, T. Rongińska (red.), Polacy i Rosjanie – przezwyciężanie uprzedzeń, Wydawnictwo Naukowe, Łódź, s. 11-21.:
 • Ronginska T. (2010), Profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku pracy: podejście systemowe, [w:] J. Stankiewicz (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami: ludzie – kultura organizacji – społeczna odpowiedzialność, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 580-591.
 • Ronginska T. (2011), Metoda systemowego opisu kompetencji profesjonalnych, „Problemy Profesjologii” 2, s. 11-20.
 • Ronginska T. (2012), Psychologiczne uwarunkowania poczucia sukcesu w pracy, „Problemy Profesjologii” 2, s. 27-35.
 • Ronginska T. (2014), Lojalność pracownika w organizacji. Próba analizy, [w:] Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, s. 138-148.
 • Yalom I.D. (2012), Das Spinoza-Problem, München [b.r.m.w.].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfbcef44-f0a1-4a69-a8fb-3f35b3a832c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.