Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 53 | 289-306

Article title

Lubelskie akcenty w twórczości Stanisława Rogali

Authors

Content

Title variants

EN
Lublin accents in the work of Stanisław Rogala

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Stanisław Rogala (born in 1948) is a recognition writer of the Świętokrzyskie region. However, in his work there are Lublin accents; for almost 10 years the writer was associated with the Lublin region (he studied at the Maria Curie-Skłodowska University, participated in the poetry group „Samsara”, then he worked as a teacher at the Technical and Power Technical School in Lublin). Lublin accents frequently appear in his poetry and prose. Some poems are called “Lublin” because of the circumstances of the uprising (juvenile, lyrics from the time of „Samsara”), others deserve to be called “Lublin” because of the taken topic (Tryptyk nałęczowski, works dedicated to Longin J. Okoni). Rogala’s prose contains many accents of Lublin, the writer favors the theme of Lublin in March`68. He can present it not only objectively, but also in an original way, e.g. giving his poem a form which was a censored protocol of the audition (March snow) or by means of a metaphor (Dogs). Generally, the Lublin accents in prose are cleverer, more interesting, which proves the superiority of prose over the lyrics of Rogala.

Journal

Year

Issue

53

Pages

289-306

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Baran J., W błysku zapałki, Warszawa 1979.
 • Baran J., Wiersze wybrane, Warszawa 1984.
 • Brudnicki J. Z., Wśród świętokrzyskich poetów, w: Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków, pod red. J. Pacławskiego, Kielce 2002.
 • Bugajski L., Między książkami. „Nocne czuwanie”, Życie Literackie” 1982, nr 19.
 • Detka J., O polskich życiorysach (i nie tylko), „Przemiany” 1989, nr 3.
 • Detka J., Stanisław Rogala, w: Pisarze regionu świętokrzyskiego, pod red. J. Pacławskiego, S. I, t. 5, Kielce 1996.
 • Detka J., Stanisław Rogala. Sylwetki współczesnych pisarzy, Kielce 1998.
 • Głębicka E., Grupy literackie w Polsce 1945–1980, Warszawa 1993.
 • Kamiński I. J., Od „Samsary” do „Gongu”, „Kamena”1971, nr 10.
 • Kątny M., Tak to odczuwam i tak to widziałem. O pisarstwie Stanisława Rogali, „Goniec Staszowski” 1997, nr 12.
 • Kłak T., W krajobrazie Nałęczowa, Lublin 1983.
 • Kuncewicz P., Leksykon polskich pisarzy współczesnych, t. 2, Warszawa 1995.
 • Lenartowski A., Co wolno pisarzowi, „Słowo Ludu–Magazyn” 1987, nr 131.
 • Marzec`68 w Lublinie. Z archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. „Wiadomości Uniwersyteckie”, w: Marzec`68 w Lublinie, pod red. Z. W. Fronczka, S. Kierońskiego i S. Rogali, Lublin 2018.
 • Migo A., Giordano Bruno, „Kurier Lubelski” 1970, nr 16/17.
 • Nałęczów w słowach poetów. Antologia, wiersze zebrał, opracował i wstępem poprzedził T. Kłak, Nałęczów 2003.
 • Nogaj A., Pejzaż w prozie Stanisława Rogali, w: Otarłem się o życie, otarłem się o słowa. W czterdziestolecie pracy pisarskiej Stanisława Rogali, pod red. Z. Trzaskowskiego, Kielce 2008.
 • Opolski D., Pamięć, „Kurier Lubelski”1970, nr 16/17.
 • Osmoła J., Pytania niedojrzałe, „Kamena” 1969, nr 22.
 • Osmoła J., Zanim przejdę, „Kurier Lubelski” 1970, nr 16/17.
 • Pawluczuk A. W., Jakby jej nie było, „Kurier Lubelski” 1970, nr 16/17.
 • Pawluczuk A. W., Jeszcze dziś, „Kamena” 1969, nr 22.
 • Rogala S., Aresztant, w: Marzec`68 w Lublinie, pod red. Z. W. Fronczka, S. Kierońskiego i S. Rogali, Lublin 2018.
 • Rogala S., Czas, natura i pielgrzymowanie w poezji Waldemara Michalskiego, w: tenże, Pisarze mojej ziemi, Kielce 2015.
 • Rogala S., Krótki życiorys, „Sztandar Ludu” 1967, nr 12.
 • Rogala S., List…, w: tegoż, Kręgi na wodzie, Warszawa 2005.
 • Rogala S., Marcowy śnieg, w: tegoż, Marcowy śnieg. Opowiadania, Kielce 1997.
 • Rogala S., Marii Kuncewiczowej – czy twórczość dla młodzieży?, w: tegoż, Pisarze mojej ziemi, Kielce 2015.
 • Rogala S., Nieporozumienia, „Przemiany” 1987, nr 6.
 • Rogala S., Nocne czuwanie, Warszawa 1982.
 • Rogala S., Nocny krzyk, Kielce 2007.
 • Rogala S., Prawie życiorys, „Kurier Lubelski” 1970, nr 16/17.
 • Rogala S., Psy, w: Marzec`68 w Lublinie. pod red. Z. W. Fronczka, S. Kierońskiego i S. Rogali, Lublin 2018.
 • Rogala S., Spowiedź, „Kamena” 1969, nr 22.
 • Rogala S., Studium uczucia, w: A. Nazar, Różo z ogrodu wyobraźni, Kielce 2013.
 • Rogala S., Tryptyk nałęczowski, w: tegoż, Kolory duszy, Kielce 1995.
 • Rogala S., U Longina w bibliotece, w: tegoż, Dom pod cisami, Kielce 2011.
 • Rogala S., W kręgu Longina Jana Okonia, w: tegoż, Pisarze mojej ziemi, Kielce 2015.
 • Rogala S., W świecie współczesnych legend Mariusza Olbromskiego, w: tegoż, Pisarze mojej ziemi, Kielce 2015.
 • Rogala S., Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny. Słownik pisarzy i badaczy literatury, Kielce 1999.
 • Rogala S., Wyznanie zuchwałego, „Kamena” 1971, nr 12.
 • Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. 2, Warszawa 1992.
 • Żak S., Wyciszenie, „Ikar” 1996, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfbf44cd-ff51-4aa7-9727-7a8fa2138e94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.