Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 13 | 3 | 222-231

Article title

Stabilność parametrów modelu rynkowego szacowanego w oparciu o stopy zwrotu WIG

Content

Title variants

EN
Stability of market model parameters estimated using daily returns of Warsaw stock exchange index

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemów, z jakimi można się spotkać stosując metodę skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu, gdy pomiędzy oknem estymacji i oknem obserwacji dojdzie do zmiany koniunktury na giełdzie. Wyniki badań sugerują, że zachodzi silny związek między średnią stopą zwrotu z WIG-u w oknie estymacji i parametrami modelu rynkowego. W wyniku zmiany średniej stopy zwrotu z indeksu między oknem estymacji i oknem obserwacji oszacowany model rynkowy może okazać się nieprzydatny dla określenia wpływu badanego zdarzenia na notowania określonych akcji.
EN
The aim of this paper is describing problems one can face using the CAR method, when the market direction change occurs between the estimation window and the event window. Such situation can cause the market model is inappriopriate to market conditions in the event window. Consequently calculated cumulative abnormal return becomes useless as a measure of market reaction to the event.

Year

Volume

13

Issue

3

Pages

222-231

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Katedra Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

References

 • Asquith P. (1983) Merger bids, uncertainty, and stockholder returns, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 51-83.
 • Asquith P., Bruner R. F., Mullins D. W., Jr. (1983) The gains to bidding firms from merger, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 121-139.
 • Bradley M., Desai A., Han Kim E. (1983) The rationale behind interfirm tender offers, Journal of Financial Economics, nr 11 str. 183-206.
 • Bradley M., Schipani C. A. (1991) The Economic Importance of the Business Judgment Rule: An Empirical Analysis of the Trans Union Decision and Subsequent Delaware Legislation [w:] Sametz A. W. (red.) The Battle for Corporate Control: Shareholder Rights, Stakeholder Interest, and Managerial Responsibility, Salomon Brothers Center for the Study of Financial Institutions, Leonard N. Stern School of Business, New York University, New York, str. 105-129.
 • Bradley M., Wakeman L. M. (1983) The wealth effects of targeted share repurchases, Journal of Financial Economics, nr 11 str. 301-328.
 • Buzała P. (2012) reakcja inwestorów na rekomendacje giełdowe. Implikacje dla efektywności rynku akcji [w:] D. Zarzecki (red.) Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, str. 11-20.
 • Chen C., Lin J. W., Sauer D. (1997) Earning announcements, quality and quantity of information, and stock price changes, The Journal of Financial Research Vol. XX, 4, str. 483-502.
 • Dann L. W., DeAngelo H. (1983) Standstill agreements, privately negotiated stock repurchases, and the market for corporate control, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 275-300.
 • Davidson W. N. III, Pilger Th., Szakmany A. (1998) Golden Parachutes, Board and Committee Composition, and Shareholder Wealth, The Financial Review, nr 33, 4, str. 17-32.
 • DeAngelo H., Rice E. M. (1983) Antitakeover charters amendments and stockholder wealth, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 329-360.
 • Dodd P., Warner J. B. (1983) On corporate governance: A study of proxy contest, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 401-438.
 • Eckbo B E. (1983) Horizontal mergers, collusion, and stockholder wealth, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 241-273.
 • Hamrol M., Tarczyńska J. (2002) Wpływ fuzji i przejęć na wartość rynkową przedsiębiorstw w Polsce [w:] Duraj J. (red.) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, KAiSP Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, str. 131-140.
 • Holderness C. G., Sheehan D. P. (1988) The Role of Majority Shareholders in Publicly Held Corporations: An Exploratory Analysis, Journal of Financial Economics, nr 20, str. 317-346.
 • Huang Y-S., Walkling R. A. (1987) Target abnormal returns associated with acquisition announcements. Payment, acquisition form, and managerial resistance, Journal of Financial Economics, nr 19, str. 329-349.
 • Impson M. 1997 Market reaction to dividend-decrease announcement: public utilities vs unregulated industrial firms, „The Journal of Financial Research” nr XX/3, str. 407-422.
 • Jarrell G. R., Paulsen A. B. (1987) Shark repellents and stock prices: The effect of antitakeover amendments since 1980, Journal of Financial Economics, nr 19, str. 127-168.
 • Jarrel G. A., Paulsen A. B. (1988) Dual-Class Recapitalization as Antitakeover Mechanism: The Recent Evidence, Journal of Financial Economics, nr 20, str. 129-152.
 • Kamma S., Weintrop J., Wier P. (1988) Investors’ Perception of the Delaware Supreme Court Decision in Unocal v. Mesa, Journal of Financial Economics, nr 20, str. 419-430.
 • Klein A., Rosenfeld J. (1988) Targeted Share Repurchase and Top Management Changes, Journal of Financial Economics, nr 20, str. 493-506.
 • Linn S. C., McConnell J. J. (1983) An empirical investigation of the impact of ‘antitakeover’ amendments on common stock prices, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 361-399.
 • Loh Ch., Bezjak J. R., Toms H. (1995) Voluntary Corporate Divestitures as Antitakeover Mechnisms, The Financial Review, nr 30, 1, str. 41-60.
 • Loh Ch., Rathinasamy R. S. (1997) The Impact of Antitakeover Devices on the Valuations Consequences of Voluntary Corporate Selloffs, The Financial Review, nr 32, 3, str. 691-708.
 • Magenheim E. B., Mueller D. C. (1988) Are Acquiring-Firm Shareholders Better Off After an Acquisition? [w:] Coffee J. C., Lowenstein L., Rose-Ackerman S. (red.) Knights, Raiders, and Targets, Oxford University Press, New York, Oxford, str. 171-193.
 • Malatesta P. H. (1983) The wealth effect of merger activity and the objective functions of merging firms, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 155-181.
 • Malatesta P. H., Walkling R. A. (1988) Poison pill securities: Stockholder wealth, profitability, and ownership structure, Journal of Financial Economics, nr 20, str. 347- 376.
 • Nogalski B., Szymański M. (2003) Sterowanie wartością spółki giełdowej za pomocą prognozy zysku [w:] Duraj J. (red.) Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź, str. 65-73.
 • Ryngaert M. (1988) The Effect of Poisson Pill Securities on Shareholders Wealth, Journal of Financial Economics, nr 20, str. 377-417.
 • Schipper K., Thompson R. (1983) Evidence on the capitalized value of merger activity for acquiring firms, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 85-119.
 • Stillman R. (1983) Examining antitrust policy towards horizontal mergers, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 225-240.
 • Szyszka A. (2001a) Reakcje inwestorów. Kwartalne raporty finansowe, Nasz rynek kapitałowy, nr 1(133), str. 30-38.
 • Szyszka A. (2001b) Reakcje inwestorów. Korekty prognoz finansowych, Nasz rynek kapitałowy, nr 2(134), str. 89-92.
 • Thosar S. (1996) Tenders Offers and Target Management Responses: Managerial Entrenchment Versus Stockholder Interest Revisited, The Financial Review, nr 31, 1, February, str. 87-104.
 • Warner J. B., Watts R. L., Wruck K. H. (1988) Stock Prices and Top Management Changes, Journal of Financial Economics, nr 20, str. 461-492.
 • Wier P. (1983) The costs of antimerger lawsuits: Evidence from the stock market, Journal of Financial Economics, nr 11, str. 207-224.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfc434f9-2c79-4d0e-b4a6-a186e2a9f3be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.