Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 17 | 35-46

Article title

PEDAGOGY TOWARDS THE PROBLEM OF INITIATION. THE FIRST INSTALLMENT: FROM CONCEPT TO APPLICATION, AN ATTEMPT TO RECONSTRUCT LITERATURE ON THE SUBJECT. THREADS SCATTERED

Content

Title variants

PL
PEDAGOGIKA WOBEC PROBLEMU INICJACJI. ODSŁONA PIERWSZA: OD POJĘCIA PO APLIKACYJNOŚĆ, PRÓBA REKONSTRUKCJI LITERATURY PRZEDMIOTU. WĄTKI ROZPROSZONE

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article is the first installment of looking at the category of initiation, trying to gather as many observations as possible, reflections on it. Therefore, by means of a mapping strategy, we are building certain fields, areas in which it is possible to find tracks that will help to establish the category of initiation in pedagogy.
PL
Artykuł stanowi pierwszą odsłonę, przyjrzenia się kategorii inicjacji, próbując zebrać jak najwięcej spostrzeżeń, refleksji na jej temat. Budując tym samym, za pomocą strategii mapowania, pewne pola, obszary, w których to właśnie odnaleźć można tropy, które pozwolą ugruntować kategorię inicjacji w pedagogice.

Year

Issue

17

Pages

35-46

Physical description

Contributors

References

 • Bargielska, J. (2010). Obsoletki. Warszawa.
 • Dudek, Z.W. (2012). Małe i wielkie inicjacje na drodze bohatera. XVII Forum Inspiracji Jungowskich. Warszawa.
 • Eliade, M. (1952). Images and Symbols. Studies in religious symbolism. New York.
 • Eliade, M. (1997). Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne. Kraków.
 • Eliade, M. (1997a). W poszukiwaniu historii i znaczenia religii. Warszawa.
 • Eliade, M. (1998). Obraz i symbole. Warszawa.
 • Eliade, M. (1999). Sacrum i profanum. O istocie religijności. Warszawa.
 • Izdebska, A. (2002). Gotyckie labirynty. In G. Gazda, A.P. Izdebska (eds.), Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Kraków.
 • Janko, A. (2012). Dziewczyna z zapałkami. Warszawa.
 • Jaworska-Witkowska, M. (2011a). Obsoletki Justyny Bargielskiej, czyli „jestem w ciąży czy gram w horrorze”? Czego pedagogika naukowa może dowiedzieć się od kobiety-pisarki o „analizie straty”, bo jest żywotne zapotrzebowanie na taką publikację. In M. Jaworska-Witkowska, Z. Kwieciński (eds.), Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków.
 • Jaworska-Witkowska, M. (2011b). Dziewczyna z zapałkami Anny Janko. Gdzie oni są? Gdzie oni byli? Demaskatorska i demitologizująca krytyka (pełnej) rodziny, socjalizacji i edukacji. Wstęp do „milczącej pedagogii”. In M. Jaworska-Witkowska, Z. Kwieciński (eds.), Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków.
 • Jaworska-Witkowska, M. (2008). W stronę pedagogiki cienia i przebudzenia (inspiracje z prozy Hermanna Hessego). Przegląd pedagogiczny, 1.
 • Jung, C. (1961). Freud and psychoanalysis. New York.
 • Jung, C. (1981). Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Warszawa.
 • Kusek, M. (2016). Gotycka architektonika labiryntów w polskich powieściach grozy początku XXI w. In A. Czajkowska, A. Wypych-Gawrońska (eds.), Irydion. Literatura – Teatr – Kultura, vol. II. Częstochowa.
 • Możdżyński, P. (2011). Inicjacie i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa. Warszawa.
 • Orzelska, J. (2014). W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości. Kraków.
 • Przyłuska-Urbanowicz, K. (2015). Pupilla. Metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w wyobraxni symbolicznej XX wieku. Warszawa.
 • Witkowski, L. (2007). Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice. Warszawa.
 • Witkowski, L. (2000). Rozwój i tożsamość w cyklu życia: studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń.
 • Witkowski, L. (2004). Rozwój i tożsamość w cyklu życia: studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń.
 • Witkowski, L. (2009). Rozwój i tożsamość w cyklu życia: studium koncepcji Erika H. Eriksona. Łódź.
 • Witkowski, L. (2015). Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H.Eriksona. Kraków.
 • Woolf, V. (1997). Własny pokój. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfc7256e-3775-42de-a3ee-1c74e5168826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.