PL EN


2014 | 14/1 | 159-173
Article title

Opodatkowanie podatkiem od gier bukmacherstwa - rozważania na temat podatku, podatnika, stawki i wpływu podatku na stosunek wpłaty do wygranej.

Content
Title variants
EN
Betting tax - reflections on the tax, taxpayer, tax rate and impact of the tax on the relation between stakes and winnings.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Stawka podatku od gier dla zakładów wzajemnych wynosi 12% i mimo że gracz nie jest de jure podatnikiem, jest nim de facto, a rola bukmachera sprowadza się do roli płatnika. Powodem jest przeniesienie ciężaru podatku na gracza poprzez zmniejszenie stawki, która – ze względu na stosowanie przez bukmacherów współczynników kompensujących ciężar podatku – faktycznie dla niego nie gra, co dodatkowo powoduje zmniejszenie wygranej.
EN
The rate of the gambling tax for betting is 12% and even though the player is not the de jure taxpayer he is the taxpayer de facto, and the role of a bookmaker is reduced to that of a tax collector. The reason for this being the transfer of the tax burden on the player by stake reduction, which - due to the bookmakers usage of tax burden compensating factors – is, in fact, not playing for him, that in turn reduces the possible winnings.
Year
Volume
Pages
159-173
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, aleksander@slysz.pl
References
 • Bartosiewicz A., Podstawa opodatkowania podatkiem od gier, ABC nr 70573 – publikacja elektroniczna Wolters Kluwer Polska.
 • Goettel A., Inne podatki, [w:] Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, red. M. Goettel,M. Lemonnier, Warszawa 2011.
 • Gorgol A., Podatek od gier, [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2003.
 • Kosiński E., Nowe prawo hazardowe. Wybrane zagadnienia, “Homines Hominibus” 2011, nr 1.
 • Krawczak M., Stosowanie przepisów dotyczących podatku od gier, „Prawo i podatki” 09/2009.
 • Łętowska E., Brzozowski A., System prawa prywatnego, tom 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, red.E. Łętowska, wersja elektroniczna Legalis 2013.
 • McMillen J., Understanding gambling: history, concepts and theories, [w:] Gambling Cultures: Studies in History and Interpretation, red. J. McMillen, Routledge 1996, wydanie T&F e-Library 2005.
 • Munting R., An Economic and Social History of Gambling in Britain and the USA, Manchester University Press 1996.
 • Ożóg M. [w:] Prawo reklamy i promocji, red. E. Traple, Warszawa 2007, wersja elektroniczna LexisNexis,część pierwsza, rozdział VI, pkt 2.1.
 • Panowicz-Lipska J. i Janiak A. [w:] System prawa prywatnego, tom 8: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, wersja elektroniczna Legalis 2011.
 • Rzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna, LEX/el., 2011, 117209.
 • Sarkar K.R., Public Finance in Ancient India, New Delhi 1978.
 • Skowronek G., Prawnofinansowe i karnoskarbowe aspekty urządzania i prowadzenia gier oraz zakładów wzajemnych, [w:] Gdańskie studia prawnicze – studia prawnofinansowe, red. A. Drwiłło, Gdańsk 2007.
 • Transparency India, Towards Improving Governance, New Delhi 2008.
 • Wilk L., Hazard, Studium kryminologiczne i prawne, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bfc79553-3d5a-48a3-a318-d034bd541ec9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.