Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 144 | 271-286

Article title

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania przestrzenią w małych miastach objętych obszarem Natura 2000

Authors

Content

Title variants

EN
Local Spatial Development Plan as a Management Instrument in the Small Polish Town Covered by Natura 2000

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In this article the spatial policy has been analyzed, in terms of the use of local spatial development plan as a management instrument in the selected small Polish town covered, in a significant part, by Natura 2000. The restrictions resulting from the location of the area covered by Natura 2000 may in several cases block the possibility of different investments. Consequently, the role of local development plans as basic instruments of spatial management on a local scale should be resolving these conflicts and the establishment of such a zoning area appropriation which would be in accordance with the environment requirements as well provide economic growth. This article will analyze local plans passed for small town in the years 2004-2011, their purpose, area, application and local along with regional importance.

Year

Volume

144

Pages

271-286

Physical description

Contributors

References

 • Bernaciak A.: Środowiskowe uwarunkowania polityki przestrzennej. W: M. Nowak, T. Skotarczak: Zarządzanie przestrzenią miasta. CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Florczak W.: W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makronometryczna. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
 • Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. Red. A. Bołtromiuk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
 • Feltynowski M.: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako czynnik rozwoju zrównoważonego w gminach województwa łódzkiego. W: M. Burchard- -Dziubińska, A. Rzeńca: Zrównoważony rozwój na poziomie regionalnym i lokalnym. Wyzwania dla miast i obszarów wiejskich. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.
 • Kaługa I.: Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
 • Korzeniowski P.: Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany. Difin, Warszawa 2012.
 • Kozłowski S.: Przyszłość ekorozwoju. KUL, Lublin 2007.
 • Mierzejewska L.: Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. UAM, Poznań 2010.
 • Szmytkie R.: Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnośląskiego. W: Struktura funkcjonalna małych miast. Red. T. Marszał. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009.
 • Śleszyński P.: Stan i jakość zagospodarowania przestrzennego w Polsce w świetle badań geograficznych. W: System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju. Red. T. Markowski, P. Żuber. Studia KPZK PAN. Warszawa 2011, t. CXXXIV.
 • Solon J.: Sytuacja planistyczna na obszarach parków narodowych i parków krajobrazowych. W: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. P. Śleszyński, J. Solon. Studia KPZK PAN, Warszawa 2010, t. CXXX.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfca2e07-4db5-47fb-9568-76ee1ba128d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.