Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 9 | 4 | 28-49

Article title

Badania biograficzne a psychoterapia. Kilka uwag o terapeutycznych aspektach socjologicznych wywiadów biograficznych

Content

Title variants

EN
Some Remarks on Sociology and Psychotherapeutic Treatment

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article is a result of the discussion between the sociologists and professional psychotherapist. The authors’ aim is to consider therapeutic functions of biographical interviewing with reference to professional psychological treatment assumptions. Therapeutic aspects of the narrator– scientist encounter are especially important in the research on traumatic collective and individual experiences (such as wars, exile, disability, poverty, etc.), when informants recall painful memories or talk about the distressing present. In the article, the issues of scientific and psychological treatment aims are discussed, as well as problems regarding the relationship between narrator–patient and researcher–therapist, and professional skills in the area of biographical interviewing and psychotherapy. Also, the authors consider potential advisability of “therapeutic” interventions undertaken by a researcher in the sociological interview course in the context of ethical principles and their presumable impact on narrators’ biographical and identity work resulting from the participation in the interview. The in-depth biographical interviews and narrative interviews collected in the project “Institutionalized identity? The processes of identity development on the basis of biographies rendered by adults raised in residential care,” Lodz, Poland 2011-2013” will provide the empirical background for our considerations.
PL
Artykuł stanowi rezultat dyskusji między socjolożką a zawodowym psychoterapeutą. Celem autorów jest rozważenie terapeutycznych funkcji wywiadu biograficznego w odniesieniu do założeń profesjonalnej terapii psychologicznej. Terapeutyczne aspekty spotkania badacz–narrator mają szczególne znaczenie w przypadku przedsięwzięć badawczych, niejako „z założenia” uruchamiających traumatyczne wspomnienia lub refleksję nad aktualnym doświadczeniem badanych (np. biografie wojenne, uchodźców, osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób ciężko chorych i niepełnosprawnych). W tekście poruszono problematykę celów badań naukowych i celów terapii, problematykę relacji między narratorem/klientem i badaczem/terapeutą oraz zawodowych umiejętności niezbędnych dla prowadzenia wywiadów biograficznych i praktyki psychoterapeutycznej. Autorzy poruszają także problem celowości i zasadności ewentualnych interwencji o charakterze terapeutycznym podejmowanych przez badacza w trakcie wywiadu, zwłaszcza w kontekście norm etycznych i wpływu uczestnictwa w wywiadzie na przebieg pracy biograficznej i pracy nad tożsamością narratora. Empiryczne tło rozważań stanowią wywiady biograficzne z dorosłymi wychowankami domów dziecka zgromadzone w projekcie „Zinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania się tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2011–2014”

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

28-49

Physical description

Contributors

 • Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź
author
 • Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź

References

 • Aleksandrowicz, Jerzy W. 1994. Psychoterapia medyczna: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Babbie, Earl. 2006. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Berger, Peter L. 1973. Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective. Harmondsworth, Victoria: Penguin Books.
 • Betts, Sandra et al. 2009. “Biographical Counselling: Introduction.” European Studies on Inequalities and Social Cohesion 1/2:6-58.
 • Björkenheim, Johanna and Synnove Karvinen-Niinikoski. 2009. “Biography, Narrative, and Rehabilitation.” European Studies on Inequalities and Social Cohesion 1/2:113-127.
 • Björkenheim, Johanna, Johanna Levälahti, and Synnove Karvinen-Niinikoski. 2009. “Social Work Case Analysis of Biographical Processes.” European Studies on Inequalities and Social Cohesion 3/4:123-146.
 • Chase, Susan E. 2005. „Narrative Inquiry. Multiple Lenses, Approaches, Voices.” in The Sage Handbook of Qualitative Research. Third Edition, edited by Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln.
 • Chase Susan E. 2009. „Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść głosów.” Pp. 15-56 in Metody badań jakościowych, edited by Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. Warszawa: PWN.
 • Czabała, Czesław J. 2000. Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czekaj, Krzysztof. 2007. Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Dausien, Bettina et al. 2008 “The Analysis of Professional Practice, the Self-Reflection of Practitioners, and their Way of Doing Things. Resources of Biography Analysis and Other Interpretative Approaches.” Forum Qualitative Social Research 9(1), art. 61.
 • Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. 2005a. “Preface.” Pp. ix-xix in The Sage Handbook of Qualitative Research. Third Edition, edited by Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln.
 • Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. 2005b. “Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative Research.” Pp. 1-32 in The Sage Handbook of Qualitative Research. Third Edition, edited by Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln.
 • Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. 2005c. “Methods of Collecting and Analyzing Empirical Materials.” Pp. 641-650 in The Sage Handbook of Qualitative Research. Third Edition, edited by Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln.
 • Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. 2009. “Część IV. Metody zbierania i analizowania materiałów empirycznych.” in Metody badań jakościowych, edited by Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. Warszawa: PWN.
 • Erickson, Milton and Ernest L. Rossi. 1996. Lutowy człowiek. Rozwój świadomości i poczucia tożsamości w hipnoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Erikson, Erik. 2004. Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Fisher-Rosenthal, Wolfram. 2000. “Biographical work and biographical structuring in present-day societies.” in Turn to Biographical Methods in Social Sciences. Comparative issues and examples, edited by Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, and Tom Wengraf. Oxon, NY: Routledge.
 • Fontana, Andrea and James H. Frey. 2009. “Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania.” Pp. 81-127 in Metody badań jakościowych, edited by Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. Warszawa: PWN.
 • Golka, Marian. 2010. „Społeczna niepamięć. Pomiędzy zapominaniem a zamazywaniem.” in Pamięć, przestrzeń, tożsamość, edited by Sławomir Kapralski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Grzesiuk, Lidia, (ed.). 1994. Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: PWN.
 • Hałas, Elżbieta. 1994. Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Charles E. Cooley, George H. Mead, H. Blumer. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Hermanns, Harry. 1987. “Narrative interview – A new tool for sociological field research.” Folia Sociologica 13:43-56.
 • Jankowski, Kazimierz. 1994. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej… dwadzieścia lat później. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza.
 • Kaźmierska, Kaja. 2004. “Ethical aspects of biographical interviewing and analysis.” Pp. 181-192 in Biographical Methods and Professional Practice. An international perspective, edited by Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, Ursula Apitzsch. Bristol: The Policy Press University of Bristol.
 • Kaźmierska, Kaja. 2012. Biography and Memory. The Generational Experience of the Shoah Survivors. Boston: Academic Studies Press.
 • Kodeks Etyki Socjologa. 2012. Retrieved October 10, 2013 (http://www.pts.org.pl/public/upload/kodeks.pdf).
 • Miller, William R. and Stephen Rollnick. 2002. Motivational Interviewing: Preparing People for Change. New York, London: The Guilford Press.
 • Mindell, Amy. 1996. Metaumiejętności. O sztuce psychoterapii. Warszawa: Nuit Magique.
 • Riemann, Gerhard. 2003. “A Joint Project Against the Backdrop of a Research Tradition: An Introduction to ‘Doing Biographical Research.’” Forum Qualitative Research 4(3), art. 18.
 • Rogers, Carl R. 1951. Client-centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory. London: Constable.
 • Rokuszewska-Pawełek, Alicja. 2002. Chaos i przymus: trajektorie wojenne Polaków. Analiza biograficzna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Rosenthal, Gabrielle. 2003. “The Healing Effects of Storytelling: On the Conditions of Curative Storytelling in the Context of Research and Counseling.” Qualitative Inquiry 6:915-933.
 • Rosenthal, Gabrielle, (ed.). 2008. The Holocaust In Three Generation Families. London: Cassel.
 • Schütze, Fritz. 2009. “Biography Analysis on the Empirical Base of Autobiographical Narratives: How to Analyze Autobiographical Narrative Interviews.” European Studies on Inequalities and Social Cohesion, part one 1/2:153-242, part two 3/4:5-77.
 • Statut Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 2005. Retrieved September 17, 2013 (http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=28).
 • Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława, (ed.). 1998. Żyć i pracować w enklawach biedy. Łódź: Agencja Projektowo-Wydawnicza ANaGRAF.
 • Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława, (ed.). 1999. (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta. Łódź: Agencja Projektowo-Wydawnicza ANaGRAF.
 • Włodarek, Jan and Marek Ziółkowski, (eds.). 1990. „Teoretyczny i empiryczny status metody biograficznej we współczesnej socjologii.” Pp. 3-9 in Metoda biograficzna w socjologii. Poznań: PWN.
 • Yalom, Irvin D. 1980. Existential psychotherapy. New York: Basic Books.
 • Zakrzewska-Manterys, Elżbieta. 1995. Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfcfc6ae-c1b2-4252-8266-fd971b5b76b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.