Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2005 | 7 | 87-100

Article title

Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w analizie danych ekonomicznych na przykładzie prognozowania sprzedaży energii elektrycznej

Authors

Content

Title variants

EN
Neural networks and their use in analysis of economic data based on the example of electric energy sales forecast

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcono problematyce sieci neuronowych i ich zastosowaniom w modelowaniu nieliniowych zjawisk ekonomicznych. W szczególności omówiono kierunki badań nad sieciami neuronowymi, ich charakterystykę ze zwróceniem uwagi na sieci typu perceptron oraz zamieszczono przykład ich zastosowania w procesie prognozowania sprzedaży energii elektrycznej.
EN
The paper shows neural networks being an important tool used for analysis of economic data. A historic outline has been presented along with modem ways of investigation referring to these types of tools. General characteristics and classification of neural networks have been outlined too, with particular attention paid to perceptron-based networks. The most important applications of neural methods in business and economy have been described here. An example of an efficient use of the perceptron-based network in the process of a short term forecasting in the sales of electric energy performed by local power stations has been presented as well.

Year

Issue

7

Pages

87-100

Physical description

Dates

published
2005

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

References

 • Azoff E. M., Neural network time series forecasting of financial markets, Wiley, New York 1994.
 • Bartkiewicz W., Metody sztucznej inteligencji w prognozowaniu obciążenia sieci elektroenergetycznej, Rozprawa doktorska, Łódź 1998.
 • Grabowski M., Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych. Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1997.
 • Haykin S., Neural networks. A comprehensive foundation, Macmillan College Publishing Company, New York 1994.
 • Hebb D.O., The organization of behavior: A neuropsychological theory, Wiley, New York 1949.
 • Hecht-Nielsen R., Neurocomputing, Reading, MA. Addison-Wesley 1990.
 • Hertz J., Krogh A., Palmer R.G., Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, WNT, Warszawa 1993.
 • Kohonen T., Self-organizing maps, Springer-Verlag, Berlin 1995.
 • Lula P., Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • McCulloch W. S., Pitts W., A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, "Bulletin of Mathematical Biophysics" 1943, no. 5, pp. 115-133.
 • Morajda J., Wybrane możliwości zastosowań sieci neuronowych w ekonomii i zarządzaniu, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 493, Kraków 1997.
 • Morajda J., Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading, Proc. of the 5-th Conference "Neural Networks and Soft Computing" Zakopane 2000.
 • Morajda J., Neural Networks and Their Economic Applications [w:] Artificial Intelligence and Security in Computing Systems - Proc. of the 9th International Conference ACS'2002, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 2003.
 • Neuman von J., The computer and the brain, Yale Univ. Press., New Haven 1958.
 • Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa 1996.
 • Refenes A. P. (ed.), Neural Networks in the Capital Markets, Wiley, Chichester 1995.
 • Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Selecting the right neural network tool, 3rd ed., "Neurovest Journal", September/October 1996.
 • Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
 • Tadeusiewicz R., Problemy biocybernetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994.
 • Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe w prognozowaniu procesów gospodarczych [w:] Sztuczna inteligencja i infrastruktura informatyczna: materiały konferencyjne, Siedlce 1995, s. 325-342.
 • Taylor W. K., Computers and the nervous system. Models and analogues in biology, Cambridge University Press, Cambridge 1960.
 • Werbos P. J., Beyond regression: new tools for prediction and analysis in the behavioral sciences, Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge, MA, 1974.
 • Zieliński J. S. (red.), Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfd8691d-7fda-4b1d-8d37-f073d5da7d0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.