PL EN


2018 | 13 | 161-174
Article title

Modlitwa za wiernych zmarłych w modlitewnikach przełomu XX i XXI wieku. Obecność, tytuł, lokalizacja

Content
Title variants
EN
Prayer for the Faithful Departed in prayer books at the turn of 21st century. Presence, title, location
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is about the Polish version of Prayer for the Faithful Departed (Latin: Oratio pro fidelibus defunctis) in the contemporary prayer books. In the introduction, the origins of the text were described and the multitude of contexts it appears in was pointed out. Subsequently, its presence/absence in the prayer collections, surfacing titles and placement in differently profiled prayer book chapters were discussed.
Contributors
References
 • Browning W.R.F., 2009, Słownik biblijny, przeł. J. Slawik, red. I. Slawik, Świat Książki, Warszawa.
 • Nadolski B., 2006, Leksykon liturgii, Pallotinum, Poznań.
 • Pisarek W., 1966, Tytuł utworu swoistą nazwą własną, „Zeszyty Naukowe” WSP w Katowicach, „Prace Językoznawcze”, nr 3, s. 67–81.
 • Starowieyski M., (red.), 2001, Apokryfy Nowego testamentu. T. 3: Listy i apokalipsy chrześcijańskie, współpraca W. Appel i in., WAM, Kraków.
 • Steczko I., 2011, Prośba o modlitwę w XIX-wiecznych napisach nagrobnych na cmentarzach krakowskich (analiza pragmalingwistyczna), [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. 15, red. J. Kolbuszewski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 147–159.
 • Steczko I., 2012, Lingwistyczno-kulturowe spojrzenie na „akty strzeliste” w XIX-wiecznych napisach nagrobnych, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. 16, red. J. Kolbuszewski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, s. 147–153.
 • Steczko I., 2013, Napisy na pewnych barokowych tablicach fundacyjnych – tak zwanych „grobach dusz” w krakowskich kościołach, „LingVaria” R. VIII, nr 2 (16), s. 203–214.
 • Wojtak M., 1999a, Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, „Stylistyka”, t. VIII, s. 105–118.
 • Wojtak M., 1999b, Modlitwa ustalona – podstawowe wyznaczniki gatunku, [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Lublin, s. 129–138.
 • Wojtak M., 2007, Modernizacja konwencji gatunkowych we współczesnym modlitewniku, „Prace Językoznawcze”, z. IX, Olsztyn, s. 129–142.
 • Wojtak M., 2008, Między tradycją a nowoczesnością – współczesne modlitewniki w analizie genologicznej, [w:] Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź, s. 127–140.
 • Wojtak M., 2011, Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Biblos, Tarnów.
 • Zuberbier A., red., 1985, Słownik teologiczny, t. 1, Księgarnia Św. Jacka, Katowice.
 • Zuberbier A., red., 1989, Słownik teologiczny, t. 2, Księgarnia Św. Jacka, Katowice.
 • Żmigrodzka B., 2000, Iaculatoria. O pewnym typie tekstów modlitewnych, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 1, red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 276–290.
 • Żmigrodzka B., 2003, Wariantywność wzorca tekstowego modlitwy do świętych, [w:] Śląskie studia lingwistyczne, red. K. Kleszczowa, J. Sobczykowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 238–247.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bfdc164c-133d-430c-8e52-e79f9cb244b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.