Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(29) | 67-80

Article title

Zastosowanie Klasyfikacji ICF do oceny zdolności do pracy

Content

Title variants

EN
Applying of the International Classification of Functioning, Disabilities and Health (ICF) for the Assessment of Work Ability

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Istotą orzecznictwa o niepełnosprawności powinno być przełożenie zmian jakościowych (diagnozy lekarskiej – rozpoznania choroby, wady, urazu i stwierdzonych objawów patologii) na ocenę ilościową, określającą: 1/rodzaj i stopień nasilenia upośledzenia czynności (wydolności) poszczególnych narządów czy układów (aspekt biologiczny) oraz 2/możliwość przystosowania się organizmu do tego upośledzenia lub jego poprawy w wyniku rehabilitacji i leczenia, w odniesieniu do zdolności uzyskiwania przychodu za możliwą do wykonywania przez nich pracę (aspekt socjalno-zawodowy). Autorzy artykułu, wychodząc z założenia, że klasyfikacja ICF jest sposobem na ujednolicenie podejścia o orzekaniu o niepełnosprawności, definiowanej przez niezdolność do pracy, a także o potrzebie rehabilitacji zawodowej, opracowali model oceny zdolności do pracy z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). W artykule przedstawiony zostanie model oraz weryfikujące go wyniki badań.
EN
Decision about disabilities should be made based on medical diagnosis about diseases, defects, injury (qualitative changes) and translate it on quantitative assessment defining: 1/kind and degree of handicap of physiological function (biological aspect); 2/possibilities to adaptation to disabilities or improvement in result of rehabilitation and treatment, with reference to ability to perform work (social aspect). Authors of articles coming from, that ICF classification is manner on uniformity of approach for decision about disabilities and vocational rehabilitation they have processed model of ability to work based on international classification of functioning, disabilities and Health (ICF). Model and results of research verifying this model will be presented in article.

Year

Issue

Pages

67-80

Physical description

Dates

published
2018-12-28

Contributors

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
author
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

References

 • Aiachini B., Cremascoli S., Escorpizo R., Pistarini C., Validation of the ICF Core Set for Vocational Rehabilitation from the perspective of patients with spinal cord injury using focus groups, „Disabil Rehabil.” 2016, Nr 38(4)
 • Anner J., Schwegler U., Kunz R., Trezzini B., de Boer W., Evaluation of work disability and the International Classification of Functioning, Disability and Health: what to expect and what not, „BMC Public Health” 2012, Nr 12
 • Bickenbach J. E., Chatterji S., Badley E. M., Ustün T. B., Models of disablement, universalism and the international classification of impairments, disabilities and handicaps, „Soc Sci Med” 1999, Nr 48(9)
 • Bugajska J., Najmiec A., Zakrzewska M., Pawlak K., Model oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych z zastosowaniem klasyfikacji ICF, Warszawa, CIOP-PIB, 2018
 • De Boer W., Donceel P., Brage S., Rus M., Willems J., Medico-legal reasoning in disability assessment: a focus group and validation study, „BMC Publ Health” 2008, Nr 8
 • Kowalik S., Stosowana psychologia rehabilitacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018
 • Escorpizo R., Ekholm J., Gmünder H. P., Cieza A., Kostanjsek N., Stucki G., Developing a Core Set to describe functioning in vocational rehabilitation using the international classification of functioning, disability, and health (ICF)
 • Escorpizo R., Finger M. E., Glässel A., Gradinger F., Lückenkemper M., Cieza A., A systematic review of functioning in vocational rehabilitation using the International Classification of Functioning, Disability and Health, „J Occup Rehabil.” 2011, Nr 21(2)
 • Finger M. E., Escorpizo R., Glässel A., Gmünder H. P., Lückenkemper M., Chan C. et al., ICF Core Set for vocational rehabilitation: results of an international consensus conference, „Disabil Rehabil.” 2012, Nr 34(5)
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2012, World Health Organization (WHO) editor, World Conference on Social Determinants of Health, Rio de Janeiro, Brazil, 19–21 October 2011, Geneva, Switzerland, WHO, 2012
 • Roelfs D. J., Shor E., Davidson K. W., Schwartz J. E., Losing life and livelihood: a systematic review and metaanalysis analysis of unemployment and all-cause mortality, „Soc Sci Med” 2011, Nr 72(6)
 • Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., ICF jako narzędzie ilościowej oceny naruszenia sprawności w orzekaniu dla potrzeb zabezpieczenia społecznego, „Orzecznictwo Lekarskie” 2010, Nr VII(1)
 • Wilmowska-Pietruszyńska A., Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia/International Classification of Functioning, Disability and Health, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013, Nr II(7)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfe1d4ea-05e9-429f-b81e-52433dc5bfe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.