Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 7 | 212-230 (9)

Article title

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. SŁOWACJA A SOJUSZ PÓŁNOCNOATLANTYCKI (1993–2004)

Content

Title variants

EN
BETWEEN THE EAST AND THE WEST. SLOVAKIA AND THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (1993–2004)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Keywords

Year

Issue

7

Pages

212-230 (9)

Physical description

Contributors

 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski

References

 • Čurda J., Zatlkaj P., 2003, Cesta Slovenska do NATO. Niektoré aspekty integračného úsilia Slovenska v rokoch 1993–2002, Bratislava.
 • Duleba A., 2001, Rusko, NATO a Európska bezpečnostná a obranná politika (ESDP): záujmy Slovenska [w:] Spolupráca smerom k bezpečnosti. Bezpečnostná politika
 • a modernizácia obranného priemyslu v spolupráci krajín V4 vo výskume a technologii, Bratislava.
 • Dzurinda M., 2001, Człowiek jest stworzony, by się cieszyć, „Gazeta Wyborcza”, nr 174 z 27 VII.
 • Europa Środkowa, 1999 [w:] Rocznik strategiczny 1998/1999. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, red. R. Kuźniar, Warszawa.
 • Europa Środkowa – kontynuacja przemian, 2001 [w:] Rocznik strategiczny 2000/2001.
 • Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, red. R. Kuźniar, Warszawa.
 • Europa Środkowa – rok przełomu, 2003 [w:] Rocznik strategiczny 2002/2003. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, red. R. Kuźniar, Warszawa.
 • Herman M., 2000, Słowacja między Wschodem i Zachodem, „Przegląd Zachodni”, nr 2.
 • Łoś R., 2007, Polityka zagraniczna Słowacji, Łódź.
 • Madera A.J., 2001, Na drodze do niepodległości. Słowacki system polityczny w okresie transformacji, Rzeszów.
 • Marušiak J., 1999, Hlavné trendy v zahraničnej politike SR [w:] Slovensko 1998–1999.
 • Súhrnná správa obecnych stave spoločnosti, red. M. Kollár, G. Mesežnikov, Bratislava.
 • Mesežnkov G., 1999, Vnútropolitický vývoj a systém politických strán [w:] Slovensko 1998–1999. Suhrnna sprava o stave spoločnosti, red. M. Kollár, G. Mesežnikov, Bratislava.
 • Morawiec R., 2001, Rosyjska obecność w Republice Słowackiej, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 9.
 • Morawiec R., 2002, Polityka obronna Republiki Słowackiej, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 67.
 • Szczepaniak M., 1998, Udział Polski w strukturach regionalnych Europy, „Przegląd Zachodni”, nr 2.
 • Wlachovský M., 1998, Zahraničná polityka [w:] Voľby 1998. Analýza volebných programom politických strán a hnutí, red. G. Mesežnikov, Bratislava.
 • Żarna K., 2008, Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej rządu Mikulaša Dzurindy w latach 1998–2002, „Bielsko-Bialskie Studia Europejskie”, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-9639

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfe30d5f-0815-454c-8f21-38729231b8d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.