Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 9 | 147-164

Article title

Wyobrażenie mityczne jako jakość generująca – idee socjalizmu utopijnego

Authors

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article shows an attempt to portray the structure of utopian so-cialism of the early nineteenth century in the context of mythical imagi-nation. The presented topic focuses on three key projects created by Claude Henri de Saint-Simon, Charles Fourier and Robert Owen. Their ideas, determined at a later time as socialist, were the main source of in-spiration for later utopianists and were also the most holistic systems, looking for unveiling all the possible laws, and then create the basis for many visions of tomorrow, based on two key ideas: human nature and progress. Both of these categories, taken from the myths of the En-lightenment, established a pattern, which appealed to all the successive representatives of contemporary utopian thought. The aim of the analysis is not strictly historical, but it makes an important attempt to explain the presented utopian ideas in the perspective of the mythological worldview, and how it affects the shape of articulated ideological solu-tions and created forms. Therefore, the main focus has been devoted to the analysis of the features of individual utopia – on the one hand spe-cific to the early nineteenth-century social consciousness, on the other hand functionalized with mythical imagery, confirming the possibility of bringing the idea of perfection on a relatively limited number of ways.

Keywords

Year

Volume

9

Pages

147-164

Physical description

Dates

published
2013

References

 • Armand F. Maublanc P., Fourier, Warszawa 1949.
 • Bal-Nowak M., Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta A. Cassirera, Kraków 1996.
 • Bazard A., Enfantin B.P., Doktryna Saint-Simona, Warszawa 1961.
 • Boorstin D.J., Poszukiwacze. Dzieje ludzkich poszukiwań sensu świata, Warszawa 2001.
 • Borowik I., W poszukiwaniu ideału zamieszkania – o utopiach urbanistyczno-społecznych z mitem idealnego miasta w tle, [w:] Studia mitoznawcze. Filozoficzne i socjologiczne aspekty mitu, red. I. Błocian, E. Kwiatkowska, Toruń 2010.
 • Brandwajn R., Saint-Simon i saint-simoniści – romantyczne nieporozumienie, Wrocław 1953.
 • Durand G., O terminologii świata wyobrażeń: Mit, mitoanaliza, mitokrytyka, [w:] Potęga świata wyobrażeń, czyli archetypologia według Gilberta Duranda, red. K. Falicka, Lublin 2002.
 • Dybizbański M., Szurc W., Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.
 • Eliade M., Aspekty Mitu, Warszawa 1998.
 • Engels F., Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, Warszawa 1979.
 • Fourier Ch., O wolnej woli, [w:] A. Sikora, Fourier, Warszawa 1989.
 • Fourier Ch., The Social Destiny of Man, or Theory of The Four Movements, New York 1857.
 • Grabowski J.E., Saint-Simon. Utopja – filozofja – industrjalizm, Warszawa 1936.
 • Grabski W.J., Karol Fourier w setną rocznicę zgonu. Tragizm Fouriera, Warszawa 1937.
 • Majler J., Doktryna etyczna Karola Fouriera, Warszawa 1965.
 • Marszałek R., Mythos Redivivus, Warszawa 2010.
 • May R., Błaganie o mit, Poznań 1997.
 • Orsetti M., Karol Fourier – apostoł pracy radosnej, Warszawa 1927.
 • Owen R., Nowy pogląd na społeczeństwo, czyli rozprawy o kształceniu charakteru, [w:] Idem, Wybór pism, Kraków 1959.
 • Saint-Simon C.H., Nowe chrześcijaństwo, [w:] Idem, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1968.
 • Saint-Simon C.H., Katechizm industrialistów, [w:] Idem, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1968.
 • Saint-Simon C.H., Listy mieszkańca Genewy do swych współczesnych, [w:] Idem, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1968.
 • Saint-Simon C.H., O systemie industrialnym, [w:] Idem, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1968.
 • Saint-Simon C.H., Poglądy literackie, filozoficzne oraz industrialne, [w:] Idem, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1968.
 • Saint-Simon C.H., Rzecz o ciążeniu powszechnym H. de Saint-Simona, [w:] Idem, Pisma wybrane, t. 1, Warszawa 1968.
 • Sepkowski A., Człowiek w przestrzeni mitycznej, [w:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia i materiały, t. 1, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, Toruń 2010.
 • Sepkowski A., Utopie polskiego romantyzmu. Światopogląd a działanie, Piotrków Trybunalski 1997.
 • Sikora A., Prorocy szczęśliwych czasów, Warszawa 1982.
 • Skrzypek M., Miasto – przestrzeń i mity miejskie, [w:] Mity współczesne. Socjologiczna analiza współczesnej rzeczywistości kulturowej, red. K. Piątek, A. Barabasz, Bielsko-Biała 2009.
 • Szacki J., Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991.
 • Wołgin W.P., Szkice o zachodnioeuropejskim socjalizmie utopijnym, Warszawa 1989.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfe40457-5d81-424b-a98d-b95ecfe94715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.