Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(48) | 191-203

Article title

Pozycja prawna Szefa Kancelarii Prezydenta R zeczypospolitej Polskiej

Authors

Content

Title variants

EN
The legal position of the Chief of the Chancellery of the President of Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje pozycję prawną Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent ma wpływ na dobór swojego najbliższego otoczenia (dobór Szefa jest jego suwerenną decyzją). Szef kieruje pracami Kancelarii, reprezentuje ją oraz stoi na jej czele. Należy podkreślić jego silną pozycję. Celem rozważań było przedstawienie jego pozycji prawnej, która wynika z Konstytucji i Statutu Kancelarii Prezydenta.
EN
The article presents the legal position of the Chief of the Chancellery of the President of Poland. The President has an influence on shaping the closest surroundings (selec-tion of the Chief is the sovereign decision of the President). The Chief manages the work of the Presidential Chancellery, represents it and stands at its head. The strong position of the Chief should be emphasized. The purpose of this study was to investigate the legal position of Chief as defined by the Constitution and the Statute of the Presidential Chancellery.

Year

Issue

Pages

191-203

Physical description

Dates

published
2019-04-30

Contributors

author
  • Uniwersytet SWPS w Warszawie

References

  • Dziemidok B., Głowa państwa, [w:] Encyklopedia politologii. Ustroje państwowe, red. W. Skrzydło, M. Chmaj, Zakamycze 2000.
  • Frankiewicz A., Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Zakamycze 2004.
  • Herbut R., Głowa państwa, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004.
  • Kozłowski K., Komentarz do art. 143 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, t. 2, Warszawa 2016.
  • Piotrowski J., Dzieje Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie w latach 1939–1945 (zarys problematyki), „Res Historica: Czasopismo Instytutu Historii UMCS” 2013, nr 35.
  • Skrzydło W., Komentarz do art.143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfe6f541-4c58-4692-8ffb-092efc048fe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.