Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 2(33) | 76-88

Article title

Tworzenie sytuacji sprzyjających zaangażowanej współpracy dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Authors

Content

Title variants

EN
Creating situations conducive to cooperation involving school children

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this article is to present the possibility of the organisation of situations conducive to cooperation between pupils of early school age. In various parts of the article the following will be discussed: teacher-tutoring, and peer-tutoring in the Polish education system. The project Academic Centre of Creativity will be presented. This project was carried out by the research team at the Department of Didactics and Studies in the Culture of Education, Kazimierz Wielki University. The main objective of the project was to develop (testing and popularisation) of an innovative work model for teachers/students with the student based on Lev Vygotsky’s Sociocultural Theory. The research was carried out among the students of the first stage of education in grades I–III five “school exercise” located in Kujawsko-Pomorskie. The main part of the project ACK was a teaching experiment, during which observations were made, the activity of individual students and their participation in activities (group) was analysed in four areas: language, mathematics, science, and art. Owing to the multi-stage project, in the article emphasis was put on the practical aspect of the experiment, which was the organisation of the classroom culture as a social learning environment. During this process two forms of peer interaction were initiated: learning in collaboration and peer-tutoring. We analysed: the preparation phase conditions stimulating cooperation, the stages of development of collaborative learning and peer-tutoring, the benefits of collaboration and peer-tutoring (same-age peer-tutoring, cross-age peer-tutoring) among students of early childhood education.

Year

Volume

12

Issue

Pages

76-88

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • 1. Allor J., McCathren R. (2004), The efficacy of an early literacy tutoring programme implemented by college students. „Learning Disabilities Research and Practice”, 19(2).
 • 2. Brown A.L., Ferrara R.A. (1994), Poznawanie stref najbliższego rozwoju. W: A.I. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • 3. Brzezińska A.I. (2008), Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • 4. Brzezińska, A.I., Rycielska, L. (2009), Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela. W: P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław, Towarzystwo Edukacji Otwartej.
 • 5. Brzezińska A.I. (2012), Tutoring w edukacji: kaprys, konieczność czy szansa rozwoju dla ucznia i nauczyciela? W: J. Iwański (red.), Tutoring rówieśniczy wśród młodych uchodźców. Warszawa, Stowarzyszenie Praktyków Kultury.
 • 6. Brzezińska A.I., Appelt K. (2013), Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne. „Forum Oświatowe”, 2(49).
 • 7. Brzezińska A.I. (2015), Obserwacja dziecka w sytuacji zadaniowej – konstruowanie skali SOD-SZ. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz: ArtStudio.
 • 8. Czekierda P. (2009), Co możemy zyskać w perspektywie społecznej wprowadzając tutoring do szkoły?W: P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław, Towarzystwo Edukacji Otwartej.
 • 9. Davies A., Fidler D., Gorbis M. (2011), Future work skills. Phoenix: Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. doi: 10.2307/3556902
 • 10. Dudzikowa M. (2013), Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko). W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • 11. Filipiak E. (2008), Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • 12. Filipiak E. (2009), Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych. Bydgoszcz, Wydawnictwo ArtStudio.
 • 13. Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 14. Filipiak E. (2015), Ustalenia definicyjne. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Bydgoszcz: ArtStudio.
 • 15. Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E., Szymczak J. (2015), Feedback i jego rola w tworzeniu krytycznej przestrzeni i warunków dla prowadzenia konwersacji ułatwiającej nauczycielom rozumienie własnej praktyki edukacyjnej. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Bydgoszcz: ArtStudio.
 • 16. Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (2015), Projekt Akademickie Centrum Kreatywności. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Bydgoszcz: ArtStudio.
 • 17. Filipiak E., Szymczak J. (2015), Co rozwijały zadania rozwojowe. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa Wygotskiego. Bydgoszcz: ArtStudio.
 • 18. Fuchs, D., Fuchs, L.S., Mathes, P.G., Simmons, D.C. (1997), Peer-assisted Learning Strategies: Making classrooms more responsive to diversity. „American Educational Research Journal”, 1(34).
 • 19. Gondek J. (2005), Tutoring – stara czy nowa metoda/ strategia edukacyjna?: wartości poznawcze i dydaktyczne współpracy z rówieśnikami. „Forum Dydaktyczne”, 0.
 • 20. Karpiński M., Zambrowska M. (2015), Nauczanie matematyki w szkole podstawowej. Raport z badania. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfea9cb6-e320-4032-b9da-46eccf9c817d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.