Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 28-34

Article title

Motywacja do zawarcia małżeństwa w świetle teorii konfliktu motywów Kurta Lewina

Content

Title variants

EN
Motivation to Conclude Marriage in Light of Kurt Lewin's Theory of Conflict of Motives

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym opracowaniu poddano analizie zagadnienie motywacji do zawarcia małżeństwa w świetle teorii konfliktu motywów Kurta Lewina, a szczególnie konfliktu przyciąganie-odpychanie, który wiąże się z oddziaływaniem dwóch przeciwstawnych motywów o podobnym natężeniu. Podkreślono, że obecnie młodzi ludzie coraz częściej doświadczają konfliktu między dwoma rodzajami motywów: ukierunkowanych na zawarcie małżeństwa oraz zniechęcających do jego zawarcia. W opisie rodzaju motywów uwzględniono podział na motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Dłuższe oddziaływanie na jednostkę dwóch przeciwstawnych motywów skutkuje u niej stanami depresji, zniechęcenia, apatii i bezsilności. Przedstawiono zależności między konfliktem przyciąganie-odpychanie a oporem wobec małżeństwa.
EN
In this article the author analyses the problem of motivation to conclude a marriage in light of the theory of conflict of motives, particularly in relation to the approach-avoidance conflict, which is related to the impact of two contradictory to each other motives of similar intensity. It was emphasized that young people nowadays experience more and more the conflict of two types of motives – pro and anti –marriage. In the classification of motives internal and external motivation was considered. Long-term influence of two antagonist forces on a person may result in depression, despondency, apathy and helplessness. The author also presented interdependence of the approach-avoidance conflict and reluctance to marry.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

28-34

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Benjamin L. (2008), Historia współczesnej psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Braun-Gałkowska M. (1985), Miłość aktywna. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Braun-Gałkowska M. (2008), Psychologia domowa. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Brehm J. (1966), A theory of psychological reactance. Academic Press, New York.
 • Budzyńska E. (2011), Między etyką a moralnością, czyli rodzina polska na rozdrożu. Studia Teologiczne i Humanistyczne, t. II, s. 37-54.
 • Dakowicz D. (2012), Emocjonalne relacje rodzinnych związków formalnych i nieformalnych. Pedagogika Społeczna, t. IV, s. 69-81.
 • Dobosz D. (2012), Ślub, rozwód, kohabitacja - w opinii Polek i Brytyjek. Pedagogika Społeczna, t. IV, s. 83-96.
 • Doliński D., Łukaszewski W. (2006), Typy motywacji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 469-491.
 • Dyczewski L. (2007), Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia, W: L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 11-34.
 • Easton J., Confer J., Goetz C., Buss D. (2010), Reproduction expediting: Sexual motivations, fantasies and the ticking biological clock. Personality & Individual Differences, t. V, s. 516-520.
 • Havighurst R. (1971), Developmental tasks and education. Third Edition. Longman, New York.
 • Kofta M., Doliński D. (2006), Poznawcze podejście do osobowości, W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 561-600.
 • Lewin K. (1948), Resolving social conflicts. Harper & Row, New York.
 • Liberska H., Malina A. (2011), Wybrane osobowościowe determinanty wartościowania zadań związanych z małżeństwem i rodziną we współczesnej dorosłości. W: H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 97-119.
 • Łukaszewski W. (2006), Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 427-440.
 • Rzeczpospolita, Dzieci. Polski fenomen na Wyspach. Rzeczpospolita, część A, 6 luty 2014, s. 3.
 • Plopa M(2008), Psychologia rodziny. Teoria i badania. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 • Ruszkiewicz D. (2009), Życie w pojedynkę w opinii osób "bez pary. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, t. II, s. 27-32.
 • Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-6081

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bfeaa811-d534-4416-84d1-4ca3a7f1c965
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.